Zmiany w rozporządzeniu o izolatoriach

Medexpress

Opublikowano 04 kwietnia 2020, 07:50

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 04 kwietnia 2020, 07:50

Do rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach wprowadzono zmiany

1) w części II „Osoby objęte opieką izolatorium”:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby, o których mowa w części I ust. 1, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do izolatorium przez lekarza szpitala:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do otrzymania ujemnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 z materiału biologicznego pobranego przed przyjęciem do izolatorium;”;

2) w części IV „Standard opieki medycznej” po pkt 4 dodaje się zdanie: „Personel medyczny podmiotu leczniczego zapewniającego opiekę w izolatorium zwraca się o udostępnienie informacji o wyniku testu na obecność wirusa

SARS-CoV-2 osoby izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub który zlecił jego wykonanie.”.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

koronawirus / izolatoria
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30