Zmiany w rozporządzeniu o izolatoriach

Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dz.U.MZ opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.
Medexpress 2020-04-04 07:50

Do rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach wprowadzono zmiany

1) w części II „Osoby objęte opieką izolatorium”:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby, o których mowa w części I ust. 1, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do izolatorium przez lekarza szpitala:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do otrzymania ujemnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 z materiału biologicznego pobranego przed przyjęciem do izolatorium;”;

2) w części IV „Standard opieki medycznej” po pkt 4 dodaje się zdanie: „Personel medyczny podmiotu leczniczego zapewniającego opiekę w izolatorium zwraca się o udostępnienie informacji o wyniku testu na obecność wirusa

SARS-CoV-2 osoby izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub który zlecił jego wykonanie.”.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.

PDF

Zobacz także