Zmiany w systemie rozliczania ratunkowego dostępu do leków

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia szykują się zmiany w rozliczaniu RTDL, czyli ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
Medexpress 2021-10-12 09:39

W rozporządzeniu wystosowanym przez Ministerstwo Zdrowia znajdują się zmiany w rozliczaniu ratunkowego dostępu do technologii lekowych, który jest częścią projektu Funduszu Medycznego. Projekt ma wejść w życie 21 października.

Proponowane zmiany:

  • Zastąpieniu określenia „cena punktu” sformułowaniem „cena jednostkowa”. Obowiązujące brzmienie tego przepisu nie obejmowało takich jednostek rozliczeniowych jak np. porady. Zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu stosowania przepisu.
  • Określenie wszystkich przypadków wzrostu wycen świadczeń opieki zdrowotnej m in. wyceny świadczeń dokonywanej przez Prezesa Funduszu, ryczałtu oraz ryczałtu systemu zabezpieczenia
  • Wprowadzenie zasad rozliczania leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, analogicznych do zasad obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych

Przypomnijmy, że RDTL to system umożliwiający wydawanie indywidualnych zgód na leczenie pacjentów, którzy otrzymali już wszystkie inne terapie z koszyka świadczeń NFZ. Dzięki temu mogą otrzymać nowoczesne leki bez konieczności płacenia ogromnych kosztów z własnej kieszeni.

Całość projektu można przeczytać tu

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

PDF

Zobacz także