Zmiany w transplantologii po ponad 10 latach

przeszczepy
Fot. Thinkstock
Do końca roku Ministerstwo Zdrowia przygotuje projekt ustawy nowelizujący prawo transplantacyjne. Nad jakimi zmianami pracować będzie zespół powołany do przygotowania projektu ustawy?
Paweł Grzybowski 2017-05-22 10:23

Na mocy zarządzenia, MZ powołał zespół roboczy do spraw opracowania projektu ustawy regulującej kwestie pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, tkanek i narządów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Celem powołanego Zespołu będzie opracowanie projektu ustawy dostosowującego przepisy prawa do obecnego stanu zaawansowania i postępu technologicznego w obszarze medycynie transplantacyjnej.
- Obecnie obowiązujące przepisy prawne regulujące kwestie dotyczące szeroko rozumianej transplantologii, zawarte w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, z późn. zm.), po ponad 10 – letnim okresie jej funkcjonowania, wymagają ponownej analizy, uaktualnienia, a w przypadku części przepisów dokonania zmian. Istnieje potrzeba ujęcia zagadnień, które dotychczas nie były uregulowane – mówi Milena Kruszewska, Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia.

Na czym będzie polegać uregulowanie przepisów?
- Już sam fakt, że terapeutyczne zastosowanie ludzkich komórek, tkanek i narządów nie jest możliwe bez ich uprzedniego pobrania od dawcy, który w zależności od sytuacji i swojego statusu prawnego wyraża zgodę na pobranie narządu za życia lub nie wyraża sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i narządów po śmierci, jest przedmiotem stałego zainteresowania lekarzy, prawników i etyków - tłumaczy Milena Kruszewska - Innymi budzącymi duże zainteresowanie różnych środowisk zagadnieniami są: zasada dobrowolnego i honorowego dawstwa, kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywego dawcy i biorcy przeszczepu, kwestia wymogów, jakie muszą spełniać banki tkanek i komórek, czy ośrodki transplantacyjne, kwestia zapewnienia jak najwyższej jakości przeszczepianych komórek, tkanek i narządów, kwestia przejrzystości dostępności przeszczepów dla wszystkich potrzebujących oraz kwestia zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad przebiegiem procedur transplantacyjnych, jak i ich finansowaniem – dodaje.

PDF

Zobacz także