NIL: Zmieniono niesprawiedliwe dla medyków przepisy MEN ws. opieki nad dziećmi

nil
Medexpress 2020-12-02 08:29

Po interwencji samorządu lekarskiego zmieniono rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego zapisy były do tej pory niesprawiedliwe dla medyków - poinformowała Naczelna Izba Lekarska.

Nowelizacja sprawia, że szkoła zapewni opiekę tylko tym dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczającym do klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice wystąpili z wnioskiem o opiekę. Pozostali rodzice pracujący w podmiotach leczniczych (którzy nie wnioskują o opiekę nad dzieckiem w szkole) mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy tak jak wszyscy pozostali rodzice.

Dodatkowo zmieniono komunikat na stronie ZUS o prawie do zasiłku opiekuńczego. Obecnie komunikat ZUS brzmi następująco: „Przepisy rozporządzenia wprowadziły obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy”.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także