Zrozumieć rolę leków biopodobnych

Kalina Gierblińska

Opublikowano 08 listopada 2019, 10:06

Fot. MedExpress TV
Kalina Gierblińska

Opublikowano 08 listopada 2019, 10:06

  • W wielu krajach Europy, w tym takich Wielka Brytania i Dania, leki biopodobne poprawiły dostęp pacjentów do terapii.
  • Korzyści ze stosowania leków biopodobnych są wielowymiarowe. To nie tylko znaczne oszczędności dla systemów ochrony zdrowia, ale przede wszystkim możliwość objęcia nowoczesną terapią większej populacji pacjentów i na wcześniejszym etapie choroby.
  • Do szerszego wdrażania leków biopodobnych potrzebne jest zrozumienie wszystkich interesariuszy czym te leki są i jak mogą być stosowane. Potrzebny jest tu dialog z lekarzami, farmaceutami, pielęgniarkami i – oczywiście – pacjentami.
  • Kraje tak duże jak Polska powinny wypracować jasne i ambitne cele wykorzystywanie leków biopodobnych.
  • W Polsce, niestety, odsetek pacjentów leczonych biologicznie jest średnio niemal dziesięciokrotnie niższy niż średnia europejska (w pewnych schorzeniach jest to np. 1-3% w porównaniu do 15-20% w UE).
  • Naszym zdaniem, celem Polski w zakresie biosymilarów powinno być osiągniecie średniego europejskiego poziomu dostępu do leków biologicznych.
  • Polska nie ma nieograniczonych funduszy, jednak ze względu a niższe ceny leków biopodobnych powinny zostać znalezione sposoby rozszerzenia zasięgu ich stosowania

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leki biopodobne / biosymilary / Medicines for Europe / Adrian van den Hoven
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31