Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Jakość i lean w medycynie

Jakość i lean w medycynie

Date of the event: May 29, 2023 (6 p.m.) - May 31, 2023 (1:30 p.m.)

Address: Hotel Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4,, Ustka

Event page: click here

Organizer: Lean w Medycynie sp. z o.o., Mentor S.A.

Contact to the organizer: Katarzyna Trusiło-Rybiałek 725 505 120

Celem konferencji  jest pokazanie możliwości wprowadzenia systemu jakości opartego na wiedzy, zaangażowaniu, kulturze komunikacji oraz świadomości ryzyk operacyjnych jak i zarządczych. Dotychczasowe przykłady wykorzystania lean management w polskich szpitalach, dają obiecujące wyniki i potwierdzają, że szczupłe zarządzanie pozytywnie wpływa na jakość ochrony zdrowia.

Wprowadzenie kultury lean w szpitalach prowadzi do uwolnienia czasu wysoko wykwalifikowanych pracowników, który mogą spożytkować na opiekę nad pacjentem. Jest to również wyjście naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i pielęgniarek, którzy od dawna alarmują, że obecny system zaburza proporcje pomiędzy biurokracją a czasem poświęconym pacjentowi i jego problemom. Czerpanie z rozwiązań, jakie daje lean management leży więc we wspólnym interesie pracodawcy, pracownika i pacjenta.

Biorąc pod uwagę coraz trudniejszą sytuację  branży, kierunek ten powinien zyskiwać na znaczeniu. Konferencja ma upowszechniać wiedzę  na temat lean management i narzędzi, które pozwalają na umiejętne przeprowadzenie organizacji przez transformację i stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

W ciągu trzech dni swoimi doświadczeniami podzieli się ponad 20 prelegentów, w tym minister zdrowia  dr n. ekon. Adam Niedzielski, dr n. med. Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych, przedstawiciele placówek medycznych oraz liczni eksperci. Przedstawione zostaną  praktyczne przykłady wprowadzania metodyki lean w szpitalach wraz z jakościowymi  efektami tych działań.

Events Calendar this month