Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Praktyczne aspekty badania osłuchowego układu oddechowego - nowe narzędzia, wykorzystanie sztucznej inteligencji, monitoring pacjentów w warunkach domowych.

Praktyczne aspekty badania osłuchowego układu oddechowego - nowe narzędzia, wykorzystanie sztucznej inteligencji, monitoring pacjentów w warunkach domowych.

Date of the event: June 4, 2024 (6 p.m.) - June 4, 2024 (8 p.m.)

Address: online, Jana III Sobieskiego 110, Warszawa

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy w zakresie uspójnionej międzynarodowo nomenklatury i problemów z rozpoznawaniem dźwięków osłuchowych z układu oddechowego. Zwiększenie umiejętności praktycznych w dziedzinie osłuchiwania i rozróżniania dźwięków patologicznych z układu oddechowego w praktyce lekarskiej, wykorzystanie nowoczesnych technik wsparcia decyzji oraz w opiece nad pacjentami z chorobami układu oddechowego.

Omawiane zagadnienia:

 • Praktyczne aspekty badania osłuchowego układu oddechowego i jego interpretacji.
 • Najnowsze rekomendacje w zakresie nazewnictwa i podziału dźwięków osłuchowych.
 • Nowe narzędzia w zakresie osłuchiwania, takie jak spektrogram.
 • Możliwości monitorowania pacjentów w warunkach domowych przy użyciu domowego stetoskopu.
 • Cyfrowe innowacje w dziedzinie Sztucznej Inteligencji wspomagające interpretację badań osłuchowych.


Szczegółowy plan szkolenia: 

 1. Anonimowy praktyczny test wstępny z detekcji i dyskryminacji najczęściej występujących dodatkowych dźwięków osłuchowych z układu oddechowego. 20min
  Test wykonywany będzie na platformie internetowej (link i hasło podane zostaną na początku szkolenia). Każdy będzie mógł sprawdzić swój wynik, jednak wynik ten nie zostanie udostępniony osobom trzecim. Test ma na celu jedynie weryfikację własnych umiejętności w zakresie osłuchiwania. Do wykonania testu zalecane jest używanie słuchawek podłączonych do komputera.
   
 2. Terminologia i podział dźwięków osłuchowych wraz z przykładami dźwiękowymi.
  Wykład /30 min.
   
 3. Nowe narzędzia do interpretacji dźwięków osłuchowych (spektrogram, sztuczna inteligencja, wyroby medyczne wspierające decyzję i monitorujące zdalnie stan pacjenta).
  Wykład /30 min.
   
 4. Wykorzystanie stetoskopu do monitorowania układu oddechowego w chorobach przewlekłych. Przypadki kliniczne
  30min
   
 5. Podsumowujący praktyczny test z detekcji i dyskryminacji najczęściej występujących dodatkowych dźwięków osłuchowych z układu oddechowego.
  Warsztaty / 10 min.

Wykładowcy:

dr n. biofiz. Honorata Hafke-Dys - innowatorka i liderka z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach naukowych, absolwentka Optyki i Akustyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała stopień doktora z zakresu Biofizyki. Jest pomysłodawczynią i współzałożycielką StethoMe, pionierskiego stetoskopu z modułem sztucznej inteligencji. Autorka ponad 30 publikacji naukowych, współautorka książek edukacyjnych i prelegentka na konferencjach, w tym na prestiżowej scenie TEDx (Czy stetoskop może być inteligentniejszy od lekarza?). Zdobyła wiele wyróżnień, m.in. nagrodę Młodych Naukowców od European Acoustics Association oraz dwukrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za odkrycie nowego mechanizmu przetwarzania dźwięku. Była główną badaczką w licznych międzynarodowych grantach naukowych dotyczących m.in interakcji międzymodalnych i psychoakustyki. Ukończyła także staż na Freie Universität of Berlin, Cluster of Excellence Language of Emotions, zdobywając wiedzę w zakresie technik badania mózgu.
W 2023 roku została uhonorowana nagrodą "Wielkopolka" w kategorii przedsiębiorczość za projekt inteligentnego stetoskopu StethoMe, który połączył społeczność akademicką i biznesową. Obecnie pełni funkcję VP Product w firmie StethoMe oraz jest wykładowczynią na Wydziale Fizyki poznańskiego UAM, gdzie prowadzi zajęcia z Psychofizyki i Neuronauki. Angażuje się również jako promotorka prac magisterskich i doktorskich również na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

dr n. med. Kamil Janeczek - asystent w Klinice Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wykładowca Polskiej Szkoły Aerozoloterapii, członek zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej. Jego zainteresowania obejmują: terapię inhalacyjną, diagnostykę oraz terapię chorób układu oddechowego i chorób alergicznych, wpływ immunostymulacji na przebieg chorób alergicznych u dzieci. Jest autorem ponad 60 publikacji.

Do kogo kierowane jest szkolenie: 

Lekarze medycyny rodzinnej, pediatrzy, alergolodzy, pulmonolodzy, interniści, stażyści

Szkolenie realizowane będzie w partnerstwie z NIL IN Sieć Lekarzy Innowatorów. 

Wykładowcy: dr n. med. Kamil Janeczek, dr hab. biofiz. Honorata Hafke-Dys 

Szkolenie on-line
04.06.2024
godz : 18:00 - 20:00

Wtorki z innowacjami

Events Calendar this month