Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Leczenie celowane w onkologii - bez rozpoznania patomorfologicznego ani rusz

Leczenie celowane w onkologii - bez rozpoznania patomorfologicznego ani rusz

Date of the event: June 5, 2024 (4 p.m.) - June 5, 2024 (6 p.m.)

Address: online, Jana III Sobieskiego 110, Warszawa

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowcy:

  • prof. Renata Langfort - prof. nadzw. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ukończyła I wydział Warszawskiej Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytet Warszawski i rozpoczęła pracę w Zakładzie Patomorfologii ówczesnej Warszawskiej Akademii Medycznej, uzyskując I i II stopień specjalizacji z patomorfologii pod kierunkiem prof. dr. n. med. Stefana Krusia. W 1994 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych, a od 1995 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie pracuje do dzisiaj, pełniąc funkcję kierownika zakładu. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego IGiChP. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, rozdziałów w podręcznikach, głównie dotyczących chorób układu oddechowego. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m. in. Polskiej Grupy raka Płuca, Polskiej Koalicjii Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society, International Association for the Study of Lung Cancer. Od 2016 roku pełni funkcję wice-przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Patologów.
  • prof. Andrzej Marszałek - specjalista w dziedzinie patomorfologii, kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.

Program szkolenia dostępny wkróce! 

Szkolenie realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów.

Wykładowcy: prof. Renata Langfort, prof. Andrzej Marszałek

Szkolenie on-line

05.06.2024

godz. 16:00-18:00

Events Calendar this month