Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi

Date of the event: June 7, 2024 (4 p.m.) - June 7, 2024 (5:30 p.m.)

Address: online, Jana III Sobieskiego 110, Warszawa

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowcy:

  • dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka - specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Czerniakowskiego, lekarz akredytowany przy Ambasadzie Francji w Polsce.  Autor ponad 500 artykułów w zakresie chorób płuc, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, chorób śródmiąższowych płuc, gruźlicy, zakażeń układu oddechowego, profilaktyki chorób układu oddechowego, chorób obturacyjnych płuc, uzależnienia od tytoniu, badań czynnościowych układu oddechowego. Komentator Kodeksu etyki lekarskiej oraz autor ponad dwustu artykułów na temat etyki lekarskiej. Organizator i wykładowca na kilkuset konferencjach, sesjach naukowych, kongresach, webinariach polskich i międzynarodowych. Organizator konferencji poświęconych chorobom płuc i wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
  • dr Dorota Jarosińska - związana z European Centre for Environment and Health WHO w Bonn w Niemczech. Kieruje programem dotyczącym ekspozycji i zagrożeń środowiskowych, obejmującym szereg istotnych dla zdrowia czynników środowiskowych i zawodowych, w tym zanieczyszczenie powietrza, bezpieczeństwo chemiczne i zanieczyszczenie hałasem.Z wykształcenia lekarz medycyny, doktor nauk medycznych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Polsce. Specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego, z ponad 24-letnim doświadczeniem w zakresie zdrowia środowiskowego na poziomie krajowym i międzynarodowymPrzed dołączeniem do WHO (w 2014 r.) kierowała pierwszym oddziałem medycyny środowiskowej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Polsce i była zaangażowana w prace technicznych grup roboczych i organów doradczych w Komisji Europejskiej oraz WHO Environment and Health. Przez dziewięć lat pracowała w Europejskiej Agencji Środowiska. Jest autorką wielu artykułów naukowych i przyczyniła się do powstania raportów EEA, WHO i UNEP. Jest członkinią Collegium Ramazzini.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości lekarzy i lekarek na temat szkodliwych, przewlekłych skutków zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem, a w konsekwencji lepsza diagnostyka, leczenie i prewencja chorób wynikających z ekspozycji na smog. Poruszony zostanie również temat możliwych sposobów zaangażowania ekspertów ochrony zdrowia w działania na rzecz czystego powietrza. Jest to szczególnie ważne w Polsce – kraju, w którym stężenia szkodliwych substancji unoszących się w powietrzu sięgają niekiedy rekordów światowych.

Program:

Poruszane zagadnienia są ściśle związane z kontekstem medycznym: zaprezentowane zostaną konsekwencje zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem w świetle najnowszych i najważniejszych badań naukowych, poruszony zostanie temat prewencji, podnoszenia świadomości pacjentek i pacjentów na ten temat oraz zewnętrznych kosztów zdrowotnych obciążeń zdrowotnych wynikających z narażenia na smog.

Szkolenie realizowane we współpracy z HEAL Polska oraz Polskim Towarzystwem Alergologicznym

Czynniki środowiskowe wywierają znaczący i rosnący wpływ na stan zdrowia publicznego mieszkanek i mieszkańców wszystkich regionów świata. Stan degradacji środowiska naturalnego wyraźnie odbija się na długości i jakości życia ludzi, także w Polsce. W ostatnich latach powstało wiele strategii i programów na rzecz zredukowania poziomu zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia liczby terenów zielonych, adaptacji do skutków zmiany klimatu czy promowania aktywnej mobilności. Jednak wciąż bardzo wiele zostaje do zrobienia, a smog i kryzys klimatyczny zbierają żniwo kilkudziesięciu tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie - jedynie w naszym kraju. 

Seria szkoleń organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz HEAL Polska w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Alergologicznym ma na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje zdrowotne wyżej wymienionych czynników. Przy udziale wybitnych ekspertów i ekspertek w dziedzinie zdrowia publicznego i środowiskowego podczas serii czterech szkoleń on-line zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań naukowych na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza, także tego pochodzącego z sektora transportu, oraz zmiany klimatu na zdrowie, również w kontekście szczególnie dużego narażenia mieszkanek i mieszańców miast. Ich rozpoznanie pozwoli na lepszą diagnostykę, leczenie i prewencję licznych chorób przewlekłych oraz wpływu na grupy najbardziej wrażliwe. Podczas szkoleń przeanalizowane zostaną również możliwe sposoby działania oraz zaangażowania przedstawicieli sektora zdrowia w walkę o lepszą ochronę przed czynnikami środowiskowymi. 

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Do lekarzy wszystkich specjalizacji, z wyszczególnieniem kardiologów, pulmonologów, alergologów, pediatrów, neurologów, psychiatrów, lekarzy medycyny pracy i lekarzy pierwszego kontaktu.

Wykładowcy: dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, dr Dorota Jarosińska

Szkolenie on-line

07.06.2024

godz. 16:00-17:30

Events Calendar this month