Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Szkolenie stacjonarne: Wypalenie zawodowe w pracy lekarza

Szkolenie stacjonarne: Wypalenie zawodowe w pracy lekarza

Date of the event: June 13, 2024 (9 a.m.) - June 13, 2024 (3 p.m.)

Address: online, online cała Polska, cała Polska

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowca: dr n.hum Joanna Chylińska - adiunkt w Studium Psychologii Zdrowia WUM, psycholog zdrowia, trenerka umiejętności psychospołecznych. Odbyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, ukończyła  studia podyplomowe w Szkole Warsztatu i Treningu Psychologicznego "Intra".  Pracuje klinicznie na stanowisku psychologa w Hospicjum Domowym "Empatia" oraz konsultuje w Poradni Psychologicznej dla studentów WUM.  Jej zainteresowania naukowe dotyczą wzmacniania kompetencji interpersonalnych personelu medycznego, wypalenia zawodowego, funkcjonowania psychospołecznego pacjentów somatycznych oraz działań promujących zdrowie w różnych grupach wiekowych. Jest autorką publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych z tego obszaru. 

Wypalenie zawodowe stanowi istotne zagrożenie psychospołeczne w pracy lekarza.

Celem warsztatu jest przybliżenie tego zjawiska, jego możliwych źródeł oraz sposobów przeciwdziałania mu. 

Efektem wspólnej pracy będzie zwiększenie świadomości uczestników w zakresie własnego funkcjonowania psychologicznego w pracy oraz podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym i budowania zasobów odporności psychicznej, pomocnych w przeciwdziałaniu wypaleniu.

PROGRAM

  1. Moduł 1 – Objawy i przebieg procesu wypalenia zawodowego
  2. Moduł 2 – Źródła wypalenia zawodowego w pracy lekarza
  3. Moduł 3 – Indywidualne sposoby przeciwdziałania wypaleniu i radzenia sobie ze stresem zawodowym

Miejsce wydarzenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Naczelnej Izby Lekarskiej, ul. Jana Sobieskiego 110, Warszawa

Prowadzący: dr n.hum Joanna Chylińska

Szkolenie stacjonarne

Miejsce wydarzenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Naczelnej Izby Lekarskiej, ul. Sobieskiego 110, Warszawa

13.06.2024

godz. 9:00-15:00

Events Calendar this month