Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Kontrakt z NFZ – prawa, obowiązki i zagrożenia prawne

Kontrakt z NFZ – prawa, obowiązki i zagrożenia prawne

Date of the event: June 27, 2024 (6 p.m.) - June 27, 2024 (9 p.m.)

Address: online, online, cała Polska, cała Polska

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowcy:

  • adw. Karol Kolankiewicz - adwokat, specjalista prawa medycznego. Świadczy usługi doradztwa prawnego m.in. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Zakładu Rehabilitacji w Gdyni, innych podmiotów leczniczych oraz dla lekarzy, pielęgniarek, aptekarzy i fizjoterapeutów. Prowadzi szkolenia i wykłady z prawa medycznego, prawa karnego i ochrony danych; ekspert ISPOZ.pl i Receptanaprawo.pl
  • Anna Karkut - prawnik, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i menedżer w ochronie zdrowia , certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji; ekspertka ISPOZ.pl i Receptanaprawo.pl Specjalizuje się w zakresie doradztwa i szkoleń w zakresie kontraktowania, realizacji i rozliczania umów świadczeń finansowanych ze środków publicznych, praw pacjenta, ochrony danych osobowych i zarządzania jakością w opiece zdrowotnej. Świadczy usługi w zakresie zarządzania na rzecz dużych podmiotów leczniczych.

Cel szkolenia:

Podniesienie świadomości prawnej w zakresie praw, obowiązków i zagrożeń prawnych związanych z zawartą umową z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają  informacje o podstawowych obowiązkach świadczeniodawcy, o zasadach dokumentowania świadczeń w celu rozliczeń z NFZ oraz  w celu wykazania przestrzegania warunków umowy i praw pacjenta; o prawach i obowiązkach w toku kontroli, o grożących karach umownych i konieczności zwrotu kwoty refundacji, a także o przypadkach kiedy możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy przez NFZ.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki.

2. Podstawowe prawa i obowiązki świadczeniodawcy.

3. Zasady dokumentowania świadczeń (w celu rozliczeń z NFZ / wykazania przestrzegania warunków umowy / praw pacjenta).

4. Najważniejsze prawa i obowiązki w toku kontroli.

5. Możliwe skutki kontroli (kara umowna, konieczność zwrotu kwoty refundacji, możliwe wcześniejsze rozwiązanie umowy przez NFZ).

Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz, Anna Karkut

Szkolenie on-line

27.06.2024

godz. 18:00-21:00

Events Calendar this month