Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Środowiskowe zagrożenia dla zdrowia publicznego w miastach

Środowiskowe zagrożenia dla zdrowia publicznego w miastach

Date of the event: June 28, 2024 (6 p.m.) - June 28, 2024 (7:30 p.m.)

Address: online, online, cała Polska, cała Polska

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Szkolenie z międzanarodowymi prowadzącymi tłumaczone symultanicznie na żywo.

Wykładowcy:

  • Christian Horemans - kierownik ds. międzynarodowych w Krajowej Federacji Niezależnych Funduszy Ubezpieczeń Zdrowotnych w Belgii. Zajmuje się monitorowaniem europejskiej i międzynarodowej polityki w zakresie zdrowia środowiskowego. W ramach swojej organizacji przewodniczy grupie pracującej nad tematem środowiska i zdrowia. W ramach AIM (Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Wzajemnych Korzyści) uczestniczy w europejskich dyskusjach między innymi na temat transgranicznej opieki zdrowotnej, cyfryzacji opieki zdrowotnej, dostępu do leków, wpływu środowiska na zdrowie.
  • Anne Stauffer - zastępczyni dyrektorki HEAL ds. strategicznych. Zarządza działalnością HEAL w obszarach zmian klimatu, energii i jakości powietrza oraz wspiera rozwój organizacyjny HEAL, rzecznictwo i współpracę z partnerami na poziomie europejskim. Reprezentuje HEAL w WHO Environmental Health Economics Network (EHEN) oraz External Review Group (ERG) przy aktualizacji światowych wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy nad kwestiami zdrowia środowiskowego, pracowała w zakresie kluczowych dyrektyw politycznych takich jak 7th Environment Action Programme, Dyrektywa NEC dotycząca jakości powietrza, Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klimatu.
     

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości lekarzy i lekarek na temat środowiskowych zagrożeń zdrowotnych dla mieszkanek i mieszkańców miast. Zanieczyszczenie powietrza, brak dostępu do zieleni, brak aktywnej mobilności – m.in. te czynniki wymiernie wpływają na obniżenie jakości zdrowia i życia w miastach. Ich zdiagnozowanie pozwoli na lepszą diagnostykę, leczenie i prewencję licznych chorób z nich wynikających.

Program:

Poruszane zagadnienia są ściśle związane z kontekstem medycznym: zaprezentowane zostaną konsekwencje zdrowotne negatywnego wpływu czynników środowiskowych w miastach w świetle najnowszych i najważniejszych badań naukowych, poruszony zostanie temat prewencji, podnoszenia świadomości pacjentek i pacjentów na ten temat, zewnętrznych kosztów zdrowotnych obciążeń zdrowotnych wynikających z narażenia na zanieczyszczenie powietrza, brak dostępu do przyrody czy brak ruchu.

Szkolenie realizowane we współpracy z HEAL Polska oraz Polskim Towarzystwem Alergologicznym

Czynniki środowiskowe wywierają znaczący i rosnący wpływ na stan zdrowia publicznego mieszkanek i mieszkańców wszystkich regionów świata. Stan degradacji środowiska naturalnego wyraźnie odbija się na długości i jakości życia ludzi, także w Polsce. W ostatnich latach powstało wiele strategii i programów na rzecz zredukowania poziomu zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia liczby terenów zielonych, adaptacji do skutków zmiany klimatu czy promowania aktywnej mobilności. Jednak wciąż bardzo wiele zostaje do zrobienia, a smog i kryzys klimatyczny zbierają żniwo kilkudziesięciu tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie - jedynie w naszym kraju. 

Seria szkoleń organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz HEAL Polska w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Alergologicznym ma na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje zdrowotne wyżej wymienionych czynników. Przy udziale wybitnych ekspertów i ekspertek w dziedzinie zdrowia publicznego i środowiskowego podczas serii czterech szkoleń on-line zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań naukowych na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza, także tego pochodzącego z sektora transportu, oraz zmiany klimatu na zdrowie, również w kontekście szczególnie dużego narażenia mieszkanek i mieszańców miast. Ich rozpoznanie pozwoli na lepszą diagnostykę, leczenie i prewencję licznych chorób przewlekłych oraz wpływu na grupy najbardziej wrażliwe. Podczas szkoleń przeanalizowane zostaną również możliwe sposoby działania oraz zaangażowania przedstawicieli sektora zdrowia w walkę o lepszą ochronę przed czynnikami środowiskowymi. 

Wykładowcy: Christian Horemans, Anne Stauffer

Szkolenie on-line

28.06.2024

godz. 18:00-19:30

Events Calendar this month