Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Jak otworzyć własną placówkę medyczną?

Praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy? Jak otworzyć własną placówkę medyczną?

Date of the event: June 6, 2024 (6 p.m.) - June 6, 2024 (8 p.m.)

Address: online, online cała Polska, online

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowca: adw. Bartłomiej Achler - założyciel i właściciel Kancelarii. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studium prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Od 2009 roku świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz jednostek naukowych – uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej publicznych podmiotów leczniczych, jak również licznych prywatnych placówek medycznych oraz indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych, a także organów samorządu zawodowego. Doradza również dostawcom rozwiązań teleinformatycznych dla sektora ochrony zdrowia. Jest autorem i współautorem licznych opinii i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Występuje jako pełnomocnik w sprawach dotyczących 4 administracyjnoprawnych aspektów działalności leczniczej, jak również w cywilnych oraz karnych postępowaniach z zakresu prawa medycznego. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnicami między prowadzeniem praktyki zawodowej a działalnością podmiotu leczniczego w kontekście otwarcia własnej placówki medycznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem placówki medycznej, a także będą mieli okazję poznać praktyczne kroki niezbędne do założenia i skutecznego prowadzenia własnego przedsięwzięcia medycznego. 

Do kogo skierowane jest to szkolenie: do wszystkich lekarzy, którzy rozważają otwarcie własnej placówki medycznej; lekarzy zainteresowanych przeniesieniem praktyki z formy indywidualnej na formę podmiotu leczniczego, lekarzy, którzy pełnią role kierownicze w istniejących placówkach medycznych i chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat otwierania nowych placówek.

Prowadzący: adw. Bartłomiej Achler

Szkolenie on-line

06.06.2024

godz. 18:00-20:00

Kontakt do organizatora: [email protected]

Events Calendar this month