Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów "Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji"

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów "Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji"

Date of the event: June 12, 2024 (noon) - June 15, 2024 (4 p.m.)

Address: Centrum Kongresowe ICE Kraków, Marii Konopnickiej 17, Kraków

Event page: click here

Organizer: Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Contact to the organizer: [email protected]

“Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji” to hasło II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów, organizowanego 12-15 czerwca w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie. To największy w Polsce kongres w zakresie rehabilitacji - ogólnopolskie wydarzenie dla fizjoterapeutów i innych medyków, o fizjoterapii, rehabilitacji i współpracy różnych zawodów medycznych oraz przede wszystkim o pacjencie, który jest w centrum zainteresowania. 

Kongres objęli patronatem: Minister Zdrowia, Minister Nauki, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Rzecznik Praw Pacjenta, Prezydent Miasta Krakowa, KRKFiIS Polskiej Akademii Nauk.

W jednym miejscu spotkają się wybitne autorytety z różnych dziedzin medycyny – eksperci z Polski i zagranicy. 

Kongres w liczbach:  

·                 116 warsztatów  

·                 ponad 100 wykładowców  

·                 25 sesji naukowych  

·                 5 paneli dyskusyjnych  

Główne zagadnienia:  

·                 Zapobieganie, diagnostyka i fizjoterapia w kompleksowym interdyscyplinarnym leczeniu: obrażeń i chorób narządu ruchu, kolejno w pediatrii, geriatrii, pulmonologii, onkologii, neurologii i neurochirurgii oraz w kardiologii i kardiochirurgii, ginekologii, a także w medycynie sportowej, sportu osób z niepełnosprawnościami i innych dziedzinach klinicznych.  

·                 Próby standaryzacji postępowania diagnostycznego lekarskiego i fizjoterapeutycznego lub/ i innych specjalistów dla potrzeb planowania i monitowania kompleksowego leczenia.  

·                 Zastosowanie różnych metod i modeli fizjoterapii klinicznej.  

·                 Problemy fizjoterapii refundowanej, komercyjnej i uzdrowiskowej.  

·                 Wyzwania i koncepcje kształcenia przed i po dyplomie a planowane rozszerzanie kompetencji fizjoterapeutów.  

·                 Koncepcja KIF i wyzwania prawne dotycząca pomocy technikom i licencjatom w podniesieniu ich poziomu wykształcenia i kompetencji.  

·                 Nowe technologie w rehabilitacji.  

·                 Sesje studenckie, doktorantów, fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji, sesje otwarte. 

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie mogą zarejestrować się przez formularz internetowy na specjalnej stronie kongresowej. Dostępny jest tu program i szczegółowe informacje: II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Events Calendar this month