Subscribe
Logo small
Search

Prawa pacjenta a ograniczenie odwiedzin w szpitalach. Jest wyrok sądu

MedExpress Team

medexpress.pl

Published April 23, 2024 08:22

Prawa pacjenta a ograniczenie odwiedzin w szpitalach. Jest wyrok sądu - Header image
Fot. Getty Images/iStockphoto
Sąd po raz kolejny potwierdza stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta – ograniczenie odwiedzin pacjentów w szpitalach tylko na podstawie przepisów prawa.

Prawo to – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – może zostać ograniczone w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz z uwagi na możliwości organizacyjne podmiotu leczniczego. Ograniczenie prawa do odwiedzin może mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku stwierdzenia przesłanek ograniczenia korzystania z praw pacjenta, nadto tylko w koniecznym zakresie i przez niezbędny czas (orzeczenie  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2021 r., V SA/Wa 797/21). Dodatkowo ...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Read also