Subscribe
Logo small
Search

Economic Commission with new composition

MedExpress Team

medexpress.pl

Published May 17, 2024 09:19

Economic Commission with new composition - Header image
The Ministry of Health has published the new composition of the Economic Commission.

Agnieszka Sanojca (MZ), Katarzyna Piotrowska-Radziewicz (MZ) and Iwona Kasprzak (NFZ) joined the Economic Commission. Lukasz Samulski (MZ) was missing from the new composition.

The Economic Commission ...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Read also