Subscribe
Logo small
Search
banner

Rada Przejrzystości: technologie medyczne, refundacja i świadczenia gwarantowane w szpitalnictwie

MedExpress Team

Medexpress

Published April 25, 2023 08:30

Rada Przejrzystości: technologie medyczne, refundacja i świadczenia gwarantowane w szpitalnictwie - Header image
Źródło: AOTMiT
W poniedziałek 8 maja kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Pediatryczna pomoc doraźna” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Welireg (belzutifan) we wskazaniach: zespół von Hippel-Lindau (VHL); zespół von Hippel-Lindau (VHL) w przypadku wysokiego ryzyka radioterapii oraz leczenia op...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Read also