Subscribe
Logo small
Search

Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza recepty

MedExpress Team

medexpress.pl

Published April 17, 2024 08:20

Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza recepty - Header image
Krajowa Administracja Skarbowa pozyskuje od Izb Lekarskich dane o wystawionych receptach. Na ich podstawie na wyliczyć liczbę świadczeń udzielonych przez dany podmiot leczniczy. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek ma wątpliwości i występuje w tej sprawie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobody.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zwrócił się do RPO w związku z wątpliwościami co do pozyskiwania przez KAS danych o wystawionych receptach w celu wyliczenia na ich podstawie liczby świadczeń udzielonych przez dany podmiot leczniczy. 

W jego ocenie działania KAS budzą wątpliwości ze względu na ryzyko naruszenia tajemnicy lekarskiej. Ponadto ORL podkreśla, że przepisy wskazywane jako podstawa udostępniania danych, art. 46, art. 46a oraz art. 47 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, są „regulacjami bardzo ogólnikowymi i nie mogą uzasadniać istnienia obowiązku przekazania organom KAS wszelkich żądanych przez nie danych, jeśli dane te nie są istotne dla weryfikacji wypełniania obowiązków podatkowych oraz przede wszystkim - gdy żądane dane są objęte szczególną ochroną ustawową". 

Zdaniem Prezesa ORL „przepisy ustawy o PIT w żaden sposób nie uzależniają ani nie wiążą ze sobą...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Read also