Subscribe
Logo small
Search
banner

Prof. Małgorzata Figurska: Program lekowy w chorobach siatkówki to przełom

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Published Feb. 6, 2024 09:48

Prof. Małgorzata Figurska: Program lekowy w chorobach siatkówki to przełom - Header image
– Program lekowy sprawił, że pacjenci są właściwie zaopiekowani i diagnozowani. Dzięki ostatniej aktualizacji mamy w programie nową cząsteczkę, farycymab, która pozwala istotnie wydłużyć odstępy czasowe między zgłaszaniem się pacjentów do ośrodka – powiedziała prof. Małgorzata Figurska z Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w wywiadzie, którego udzieliła nam podczas I Kongresu Zdrowia Seniorów.

Co jest w tej chwili najważniejsze dla seniorów z chorobami siatkówki?

W tej chwili najważniejsze dla seniorów z chorobami siatkówki jest po pierwsze to, żeby oni w ogóle zwrócili uwagę na to, że coś złego dzieje się z ich narządem wzroku, żeby korzystali z badań profilaktycznych, nawet wtedy, kiedy wszystko jest w porządku i żeby mieli możliwość pozyskiwania wiedzy. Źródłem tej wiedzy może być zarówno internet, jak i prasa, ale wydaje tym najbardziej wiarygodnym i zaufanym to w dalszym ciągu powinien być lekarz pierwszego kontaktu, k...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Read also