Subscribe
Logo small
Search

Kształcenie lekarzy. Wyzwania w Polsce i Europie

MedExpress Team

medexpress.pl

Published Dec. 20, 2023 09:05

Kształcenie lekarzy. Wyzwania w Polsce i Europie - Header image
Z uwagi na zgłaszane przez Naczelną Radę Lekarską zastrzeżenia do jakości kształcenia medycznego w Polsce na uczelniach, które dotychczas nie kształciły lekarzy, oraz wskazywanie podobnego problemu w innych państwach europejskich Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) zorganizował spotkanie nt. jakości kształcenia przeddyplomowego lekarzy, m.in. w kontekście rosnącej liczby uczelni uzyskujących uprawnienia do prowadzenia studiów lekarskich.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Uczelni Medycznych w Europie (Association of Medical Schools in Europe (AMSE), Światowej Federacji na rzecz Edukacji Medycznej (World Federation for Medical Education (WFME), czy Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego (British Medical Association (BMA).

Na wstępie spotkania głos zabrali przedstawiciele organizacji lekarskich z Malty i z Polski, przedstawiając aktualną sytuację w swoich państwach. Na Malcie występuje problem z systemem akredytacji studiów lekarskich. Wątpliwości wśród przedstawicieli maltańskich lekarzy budzi także działalność ucz...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.