Subscribe
Logo small
Search

Co zniechęca młodych do podjęcia pracy dydaktycznej na uczelniach medycznych i jak to zmienić? Zajmie się tym nowy ministerialny zespół

MedExpress Team

medexpress.pl

Published April 25, 2023 08:55

Co zniechęca młodych do podjęcia pracy dydaktycznej na uczelniach medycznych i jak to zmienić? Zajmie się tym nowy ministerialny zespół - Header image
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu „Młody dydaktyk”.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

2) Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

b) dr Magdalena Cenrbin-Koczorowska – Centrum E-learningu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

c) dr B...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Read also