Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Co zniechęca młodych do podjęcia pracy dydaktycznej na uczelniach medycznych i jak to zmienić? Zajmie się tym nowy ministerialny zespół

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 25 kwietnia 2023 08:55

Co zniechęca młodych do podjęcia pracy dydaktycznej na uczelniach medycznych i jak to zmienić? Zajmie się tym nowy ministerialny zespół - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu „Młody dydaktyk”.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

2) Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

b) dr Magdalena Cenrbin-Koczorowska – Centrum E-learningu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

c) dr Beata Buraczyńska-Andrzejwska – Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

d) dr Paweł Żebryk – Zakład Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

e) dr Martyna Borowczyk – Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

f) dwóch przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych pochodzących z innych uczelni niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

g) przedstawiciel Unii Szpitali Klinicznych,

h) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,

i) przedstawiciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA-Poland);

4) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy:

1) identyfikacja barier i czynników zniechęcających młodych ludzi do podjęcia pracy dydaktycznej na uczelni;

2) zinwentaryzowanie dotychczasowych działań podejmowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich oraz stosowanych dobrych praktyk;

3) opracowanie programu rozwoju nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie oraz działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu „Młody dydaktyk”, w szczególności:

a) zasad rekrutacji i kształtowania zainteresowań studentów w kierunku podjęcia działalności dydaktycznej,

b) zasad współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć w trakcie studiów,

c) standardów przygotowania dydaktycznego osób prowadzących zajęcia dla studentów, w tym materiałów szkoleniowych w zakresie przygotowania dydaktycznego do prowadzenia przedmiotu,

d) systemu motywacji materialnej i pozamaterialnej zachęcającej do podjęcia kariery akademickiej,

e) systemu zasad awansu zawodowego, w tym kryteriów związanych z zatrudnieniem w ramach stanowisk dydaktycznych,

f) regulacji umożliwiających łączenie kariery akademickiej z pracą zawodową poza uczelnią,

g) zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w jednostkach klinicznych prowadzących praktyczne kształcenie studentów,

h) wykazu kierunków studiów medycznych, dla których realizowany będzie program

Źródło: Dz.U. MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także