Subscribe
Logo smallSearch

Patomorfologia: kolejne placówki z akredytacją ministra zdrowia

MedExpress Team

medexpress.pl

Published July 5, 2023 11:19

Patomorfologia: kolejne placówki z akredytacją ministra zdrowia - Header image
https://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php?typ=jdp

Minister zdrowia akredytował kolejne jednostki diagnostyki patomorfologicznej. Wyróżnione placówki to:

  • SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO (Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4) w zakresie działalności Zakładu patomorfologii, Prosektorium
  • WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSK...

    Content locked

    To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

    If you already have an account, please log in

Read also