Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Leszek Borkowski

Co z wysoko zakaźną odmianą wariantu Omicron – BA.2?

MedExpress Team

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 28 marca 2022 13:38

Co z wysoko zakaźną odmianą wariantu Omicron – BA.2? - Obrazek nagłówka
Fot. arch. pryw.
Evusheld (połączenie tixagevimabu i cilgavimabu) utrzymuje silną aktywność neutralizującą przeciw wysoko zakaźnej odmianie wariantu Omicron – BA.2.

Po decyzji Pana Ministra zdrowia skracającego rygory pandemiczne zaczynamy się bać OMICRONA-BA.2 i tego co robi w innych krajach.

Wiemy, że produkt leczniczy Evusheld / kombinacja dwóch długo działających przeciwciał - tixagevimabu i cilgavimabu daje 6 miesięczną ochronę dla pacjentów od masy ciała 40 kg, od 12 roku1.

Dla osób bardziej zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi profesjonalnych metod walki z COVID-19 polecam opisane poniżej badania kliniczne wraz z proponowanym piśmiennictwem.

PROVENT to badanie III fazy 2,3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania (profilaktyka preekspozycyjna) i skuteczności Evusheld w zapobieganiu COVID-19 u osób, które nie były uprzednio szczepione przeciwko SARS-CoV-2 w wieku od 18 lat i powyżej.

Główne wyniki badania oparte o 25 objawowych przypadków COVID-19 (analiza pierwotna) wykazały, że Evusheld zmniejsza ryzyko objawowej choroby o 77% (95% CI 46, 90; p<0.001) względem placebo.

Po sześciomiesięcznej obserwacji (mediana) wykazano względne zmniejszenie ryzyka rozwoju objawowego przebiegu COVID-19 w porównaniu z placebo o 83% (95% CI 66, 91; p<0.001):

a/ w badaniu wzięło udział 5 197 uczestników, którzy zostali losowo przydzieleni w stosunku 2:1 do grup otrzymujących Evusheld lub placebo. Analiza pierwotna oparta została o 5 172 uczestników, u których nie stwierdzono infekcji SARS-CoV-2 przy włączeniu do badania,

b/ Evusheld zastosowano domięśniowo (IM) w dawce 300 mg,

c/ ponad 75% uczestników badania miało choroby współistniejące, które narażają ich na wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu choroby w przypadku zakażenia COVID-19, w tym osoby z obniżoną odpornością i mogące mieć zmniejszoną odpowiedź immunologiczną na szczepienie,

d/ brak przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19 i zgonów związanych z COVID-19 po zastosowaniu Evusheld w porównaniu z placebo.

Połączenie długo działających przeciwciał Evusheld zachowuje aktywność neutralizującą wobec wariantów Omicron, w tym BA.2, w niezależnych badaniach.

a/ Pierwsze dane z badań in vivo, przeprowadzonych przez Uniwersytet w Waszyngtonie wskazują, że Evusheld zmniejsza miano wirusa w płucach dla wszystkich podwariantów Omicron.

b/ Nowe dane przedkliniczne z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Waszyngtonie dotyczące „żywego wirusa” wskazują, że Evusheld (połączenie tixagevimabu i cilgavimabu) utrzymuje silną aktywność neutralizującą przeciw wysoko zakaźnej odmianie wariantu Omicron – BA.2. Wykazano także, że Evusheld zachowuje aktywność przeciw wariantowi Omicron BA.1 oraz BA.1.1.4

c/ Dane in vivo, zebrane dzięki zastosowaniu modelu myszy zakażonych wariantem Omicron BA.1, BA.1.1 oraz BA.2 wskazują, że Evusheld istotnie zmniejszył miano wirusa oraz ograniczył reakcje zapalne w płucach, dla wszystkich trzech podwariantów.2 Miano wirusa SARS-CoV-2 skorelowane jest ze zwiększoną ciężkością choroby i śmiertelnością, a także powikłaniami po COVID-19, tzw. long COVID.5,6

d/ W badaniu zastosowano model myszy transgenicznej w celu oceny zastosowania Evusheld w profilaktyce preekspozycyjnej COVID-19, podobnie do klinicznego zastosowania Evusheld. Są to pierwsze dane z badania in vivo oceniające skuteczność kliniczną Evusheld przeciw wariantom Omicron, w porównaniu z wcześniejszymi badaniami aktywności neutralizującej in vitro na hodowlach komórkowych.

Uprzejmie proponowane piśmiennictwo:

1/ Komitet ds. Leków (CHMP) EMA rolling review produktu Evusheld https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-covid-19-medicine-evusheld

2/ AstraZeneca news release https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/new-analyses-of-two-azd7442-covid-19-phase-iii-trials-in-high-risk-populations-confirm-robust-efficacy-and-long-term-prevention.html

3/ AstraZeneca news release. AZD7442 PROVENT Phase III prophylaxis trial met primary endpoint in preventing COVID-19. Available at: https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/azd7442-prophylaxis-trial-met-primary-endpoint.html.

4/ Case, J et al. Resilience of S309 and AZD7442 monoclonal antibody treatments against infection by SARS-CoV-2 Omicron lineage strains. Dostępny na https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.17.484787v1 [dostęp z Marzec 2022]

5/ Fajnzylber, J et al. SARS-CoV-2 viral load is associated with increased disease severity and mortality. Dostępny na https://www.nature.com/articles/s41467-020-19057-5/ [dostęp z Marzec 2022]

6/ Su Y, et al. Multiple early factors anticipate post-acute COVID-19 sequelae. Cell. 2022;185(5):881-895.e20.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Podobne artykuły

dr n. med. Paweł Grzesiowski
17 czerwca 2024
SZ 24 główna v1
Oglądaj na żywo

Szczyt Zdrowie 2024

17 czerwca 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Medicus medico lupissimus

3 czerwca 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Narodowe polowanie na szczepienia

18 grudnia 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Depisyzacja systemu administracji państwowej

18 października 2023
Michal-Modro-3
11 października 2023
Leszek Borkowski
Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Po co seniorom flozyny w przewlekłej chorobie nerek

27 czerwca 2023