Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Michał Modro

Prawa lekarza. Wyobraź sobie lekarz też je ma!

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 28 grudnia 2019 19:37

Prawa lekarza. Wyobraź sobie lekarz też je ma! - Obrazek nagłówka
Na stronie Centrum Badań i Opinii Społecznej w dniu 11 grudnia 2019 r. zostały opublikowane wyniki badania „Które zawody poważamy?” Na szczycie zawodów cieszących się największym zaufaniem znalazły się zawody medyczne – pielęgniarka na 2 miejscu oraz lekarz na miejscu 6.

Obowiązki, odpowiedzialność, ale także i prawa.
W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na istotną kwestią. Otóż w ramach toczących się ostatnio dyskusji dotyczących ochrony zdrowia dużo mówi się o personelu medycznym, w tym w kontekście zadań, obowiązków, czy odpowiedzialności. Niezwykle mało jest jednak publikacji na temat praw lekarzy, w szczególności praw lekarzy rezydentów, czy choćby prawa do ochrony dóbr osobistych.

Najczęściej omawiane prawa lekarzy.
Najczęściej omawianymi prawami lekarzy jest prawo do:
  • wykonywania zawodu, w tym określonego czasu pracy oraz prowadzenia praktyki zawodowej;
  • wyboru leczenia zgodnego ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, w tym prawo do ordynowania leków, w tym leków na receptę oraz wyboru określonych leków przez wpisanie na recepcie zastrzeżenia „nie zamieniać”;
  • informowania pacjenta i jego rodziny, ale także prawo do ograniczenia zakresu informacji;
  • przyjęcia domniemania, iż pacjent udzielił zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  • zbadania pacjenta bez jego zgody w przypadku, gdy wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej;
  • odstąpienia od leczenia lub niepodjęcia leczenia;
  • odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z sumieniem;
  • zachowania lub ujawnienia tajemnicy zawodowej w określonych przypadkach;
  • uczestniczenia w działalności samorządu zawodowego, w tym do głosowania i bycia wybieranym.

Inne prawa lekarzy.
Ostatnio w mediach toczy się dyskusja na temat tego, czy lekarz może być obciążany kosztami badań zleceniach w imieniu świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warto na ten problem popatrzeć z punktu widzenia prawa lekarzy.


W kontekście sprawy prowadzonej przez dr Katarzynę Piklulską wróciła dyskusja dotycząca ochrony czci, w tym dóbr osobistych lekarza. Wszyscy przypomnieliśmy sobie, że lekarz to zawód zaufania publicznego, a ochrona czci (dobrego imienia) obejmuje również życie zawodowe i społeczne. Naruszeniem czci może być zniesławiająca wypowiedź dotycząca aktywności zawodowej lub gospodarczej (tak SN w wyroku z 29.10.1971 r., II CR 455/71, OSNCP 1972, Nr 4, poz. 77).


W związku z protestem prowadzonym przez lekarzy rezydentów, przypomnieliśmy sobie również o prawach tych lekarzy, w tym prawie do nie podejmowania dyżurów, które nie mieszczą się w programie szkolenia specjalizacyjnego (rezydentury).


Tych praw jest znacznie więcej. Co wydaje się interesujące czasami i sami lekarze nie mają pełnej świadomości własnych praw, nie mówiąc o innych podmiotach, w tym, w szczególności, pacjentach.

Podsumowanie.
Uwzględniając powyższe warto omówić wszystkie prawa wynikające z faktu bycia lekarzem. To istotne nie tylko z punktu widzenia wykonywania zawodu przez lekarzy, ale przede wszystkim kształtowania się relacji pomiędzy pacjentami i lekarzami, a także lekarzami i urzędnikami, których rolą jest organizacja ochrony zdrowia, w tym kontrola.


Zapraszam Państwa do lektury w kolejnych publikacjach.

Podobne artykuły

iStock-888015998
Europejski Dzień Śniadania

Jak sprawnie, zdrowo i smacznie przygotowywać śniadania?

22 kwietnia 2024
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Nadzieja czy doświadczenie?

22 kwietnia 2024
prof kos kudła
22 kwietnia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Leszek Borkowski
13 listopada 2023
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Idzie nowe… po staremu

18 października 2023
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

A myśmy się spodziewali…

12 października 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Felczer 2.0

8 września 2023
Michal-Modro-3
27 lipca 2023