Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Michał Modro

Prawa lekarza. Wyobraź sobie lekarz też je ma!

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 28 grudnia 2019 19:37

Prawa lekarza. Wyobraź sobie lekarz też je ma! - Obrazek nagłówka
Na stronie Centrum Badań i Opinii Społecznej w dniu 11 grudnia 2019 r. zostały opublikowane wyniki badania „Które zawody poważamy?” Na szczycie zawodów cieszących się największym zaufaniem znalazły się zawody medyczne – pielęgniarka na 2 miejscu oraz lekarz na miejscu 6.

Obowiązki, odpowiedzialność, ale także i prawa.
W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na istotną kwestią. Otóż w ramach toczących się ostatnio dyskusji dotyczących ochrony zdrowia dużo mówi się o personelu medycznym, w tym w kontekście zadań, obowiązków, czy odpowiedzialności. Niezwykle mało jest jednak publikacji na temat praw lekarzy, w szczególności praw lekarzy rezydentów, czy choćby prawa do ochrony dóbr osobistych.

Najczęściej omawiane prawa lekarzy.
Najczęściej omawianymi prawami lekarzy jest prawo do:
  • wykonywania zawodu, w tym określonego czasu pracy oraz prowadzenia praktyki zawodowej;
  • wyboru leczenia zgodnego ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, w tym prawo do ordynowania leków, w tym leków na receptę oraz wyboru określonych leków przez wpisanie na recepcie zastrzeżenia „nie zamieniać”;
  • informowania pacjenta i jego rodziny, ale także prawo do ograniczenia zakresu informacji;
  • przyjęcia domniemania, iż pacjent udzielił zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  • zbadania pacjenta bez jego zgody w przypadku, gdy wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej;
  • odstąpienia od leczenia lub niepodjęcia leczenia;
  • odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z sumieniem;
  • zachowania lub ujawnienia tajemnicy zawodowej w określonych przypadkach;
  • uczestniczenia w działalności samorządu zawodowego, w tym do głosowania i bycia wybieranym.

Inne prawa lekarzy.
Ostatnio w mediach toczy się dyskusja na temat tego, czy lekarz może być obciążany kosztami badań zleceniach w imieniu świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Warto na ten problem popatrzeć z punktu widzenia prawa lekarzy.


W kontekście sprawy prowadzonej przez dr Katarzynę Piklulską wróciła dyskusja dotycząca ochrony czci, w tym dóbr osobistych lekarza. Wszyscy przypomnieliśmy sobie, że lekarz to zawód zaufania publicznego, a ochrona czci (dobrego imienia) obejmuje również życie zawodowe i społeczne. Naruszeniem czci może być zniesławiająca wypowiedź dotycząca aktywności zawodowej lub gospodarczej (tak SN w wyroku z 29.10.1971 r., II CR 455/71, OSNCP 1972, Nr 4, poz. 77).


W związku z protestem prowadzonym przez lekarzy rezydentów, przypomnieliśmy sobie również o prawach tych lekarzy, w tym prawie do nie podejmowania dyżurów, które nie mieszczą się w programie szkolenia specjalizacyjnego (rezydentury).


Tych praw jest znacznie więcej. Co wydaje się interesujące czasami i sami lekarze nie mają pełnej świadomości własnych praw, nie mówiąc o innych podmiotach, w tym, w szczególności, pacjentach.

Podsumowanie.
Uwzględniając powyższe warto omówić wszystkie prawa wynikające z faktu bycia lekarzem. To istotne nie tylko z punktu widzenia wykonywania zawodu przez lekarzy, ale przede wszystkim kształtowania się relacji pomiędzy pacjentami i lekarzami, a także lekarzami i urzędnikami, których rolą jest organizacja ochrony zdrowia, w tym kontrola.


Zapraszam Państwa do lektury w kolejnych publikacjach.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Katarzyna-Czyzewska-nowe2
8 maja 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Czynność. I wszystko jasne

30 kwietnia 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

2024 rok: Igrzyska będą. A chleb?

29 grudnia 2023
Msolecka
Felieton

Komu slot, komu rózga?

4 grudnia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

Dobry jak cholesterol

10 sierpnia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
10 lipca 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
15 maja 2023