Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Michał Modro

Sprzedaż pakietów medycznych może być niezgodna z prawem

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 17 września 2019 19:51

Sprzedaż pakietów medycznych może być niezgodna z prawem  - Obrazek nagłówka
Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji przeprowadził postępowania w sprawie sprzedaży pakietów medycznych. Firma, której dotyczyły postępowania zapraszała seniorów na badania. Następnie seniorzy byli ostrzegani, iż znajdują się w złym stanie zdrowia. Wszystko po to, żeby nakłonić ich do zakupu drogich pakietów medycznych.

Jak można wyczytać z decyzji UOKiK zamieszonych na stronie https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15725 oraz zamieszczonych na tej stronie informacji postępowania dotyczyły naruszenia zbiorowych praw konsumentów przez Centrum Medycznego św. Franciszka – to jedna z nazw handlowych spółki CMSE (dawniej CMSF). Firma używała też innych nazw: Dolnośląski Instytut Zdrowia, Centrum św. Jakuba, Mazowieckie Centrum Medyczne, Instytut św. Barbary, Łódzkie Centrum Medyczne.

UOKiK w toku postępowań ustalił następujący stan faktyczny.

Firma organizowała spotkania według określonego schematu. Najpierw telefonicznie zapraszała na bezpłatne badania, prelekcję czy zwiedzanie nowej przychodni. Jak ustalił UOKiK firma, wbrew przepisom, nie miała wcześniejszej zgody na kontakt w celach marketingowych. W czasie rozmowy nie była podawana informacja, że podczas spotkania można będzie kupić pakiety medyczne.

Na miejscu przedstawiciele firmy najpierw wypytywali seniorów o ich kłopoty zdrowotne. Następnie wykonywane były proste badanie pulsoksymetrem – czujnikiem zakładanym na palec. W kontekście wyników badań, seniorom była przedstawiana diagnoza poważnych chorób, oraz zalecenie natychmiastowej wizyty u specjalisty.

Jednocześnie przedstawiciele firmy wskazywali, że państwowa służba zdrowia nie rozwiąże problemów zdrowotnych seniorów. W związku z tym pojawiała się propozycja „rozwiązania” problemu poprzez zakup pakietu medycznego za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

UOKiK ustalił, iż przedstawiciele firmy wywierali nacisk na seniorów, aby umowę podpisali od razu na miejscu spotkania. Nie pozwalali jej spokojnie przeczytać. Przedstawcie firmy posuwali się nawet do tego, że jechali z klientem do banku po kredyt w celu sfinansowania umowy na pakiety medyczne.

Na dodatek umowa była tak skonstruowana, iż odstąpienie od niej wiązało się z konsekwencjami finansowymi dla konsumenta. Było to niezgodne z prawem, bowiem konsument nie może odstąpić od umowy wyłącznie wówczas, gdy jej przedmiotem jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Jednak jak ustalił UOKiK tym przypadku firma zawierająca umowę nie była podmiotem leczniczym i nie świadczyła usług medycznych.

Co ciekawe, jako podaje UOKiK, aby ustalić stan faktyczny w tej sprawie zastosowano procedurę tzw. "tajemniczego klienta".

W tak ustalonym stanie faktycznym UOKiK stwierdził wystąpienie aż 5 praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, tj.:

  • niechciany telemarketing,
  • ukrywanie handlowego celu pokazu,
  • wprowadzanie w błąd co do stanu zdrowia,
  • wywieranie niedopuszczalnego nacisku,
  • ograniczanie prawa do odstąpienia od umowy.

UOKiK stwierdził także, że w zawieranych umowach wystąpiły niedozwolone klauzule umowne dotyczące:

  • możliwości jednostronnej zmiany warunków umowy,
  • automatycznego jej przedłużenia,
  • braku możliwości wypowiedzenia,
  • kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy - wynoszących nawet 1800 zł.

UOKiK prowadził przeciw CMSE dwa postępowania – o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów oraz o stosowanie klauzul niedozwolonych w umowach. Oba zakończyły się karami finansowymi, które w sumie wyniosły ponad 1,1 mln zł. Jednocześnie UOKiK zakazał spółce dalszego stosowania niezgodnych z prawem praktyk.

Więcej informacji, w tym decyzje UOKiK, można znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15725 .

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Szczepienia: chciałoby się wielkich rzeczy…

5 lutego 2024
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

Asystent lekarza

8 stycznia 2024
Celine_Dion_2012_
Dr n. med. Marek Derkacz

Jak wyleczyć Céline Dion?

27 grudnia 2023
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Narodowe polowanie na szczepienia

18 grudnia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Incydent studencki

30 października 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Czy wymrzemy?

3 czerwca 2023
Msolecka
Felieton

Mniej niż zero

22 marca 2023