Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Michał Modro

Z cyklu "prawo w czasach zarazy" - przewodnik po kwarantannie

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 20 marca 2020 13:47

Z cyklu "prawo w czasach zarazy" - przewodnik po kwarantannie - Obrazek nagłówka
W tym krótkim przewodniku znajdziesz odpowiedzi na 10 podstawowych pytań dotyczących kwarantanny.

1. Co to jest kwarantanna?

Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi KWARANTANNAto odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

MIEJSCE KWARANTANNYto odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę. Może być to własny dom, mieszkanie, lub miejsce wskazane przez służby sanitarne.

2. Kto podejmuje decyzję o kwarantannie?

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązek KWARANTANNY.

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub
odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę
podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom, również w przypadku gdy wskazana osoba nie wyraża zgody na hospitalizację, izolację, kwarantannę lub wykonanie badania.

3. Czy kwarantanna jest przymusowa?

Wobec osoby, która nie poddaje się KWARANTANNIE LUB IZOLACJI, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

4. Co w sytuacji przekroczenia granicy?

Od 15 marca po powrocie do Polski każdy powracający zobowiązany poddać się obowiązkowej 14-dniowej KWARANTANNIE.

KWARANTANNĘ odbywa się w miejscu zamieszkania. W przypadku braku możliwości odbywania kwarantanny w domu, można ją odbywać we wskazanym ośrodku (informacja podczas udzielania jest przekraczania granicy).

OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA nie obowiązuje:

 • osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
 • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki;
 • załóg pociągów i samolotów.

5. Ile może trwać kwarantanna?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznegoOKRES OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY LUB NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO WYNOSI 14 DNI
w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS).

Inny OKRES KWARANTANNY może określić

 • państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny w drodze decyzji;
 • lub lekarz.

KWARANTANNA może być przedłużona.

6. Czy kwarantanna może być powtórzona?

Zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi KWARANTANNA może być stosowana wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

7. Jakie są obowiązki w czasie kwarantanny?

 • nie wolno opuszczać MIEJSCA KWARANTANNY;
 • nie wolno wpuszczać osób do MIEJSCA KWARANTANNY, które nie podlegają kwarantannie w tym miejscu ;
 • osoby bliskie, które znajdują się w MIEJSCU KWARANTANNY również jej podlegają;
 • należy zamieścić informację o KWARANTANNIE na drzwiach lub ogrodzeniu;
 • zalecane jest przebywanie w określonym pokoju, w celu ograniczenia powierzchni do dezynfekcji;
 • zalecane jest ograniczenie kontaktu ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami;
 • zalecane jest założenie maski lub chustki na twarz w przypadku kontaktu z służbą zdrowia lub innymi osobami;
 • zalecane jest przestrzeganie zasad higieny;
 • zalecane jest monitorowanie stanu zdrowia, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

8. Jakie są prawa w czasie kwarantanny?

Prawo do:

 • zasiłku chorobowego;
 • zasiłku opiekuńczego (na opiekę nad dzieckiem);
 • zasiłku wprowadzonego tzw. lex koronawirus.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia;
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

W przypadku KWARANTANNY podstawą do wypłacania każdego z tych zasiłków jest decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku pobytu w szpitalu podstawą jest zaświadczenie lekarskie.

9. Kiedy kończy się kwarantanna?

KWARANTANNA kończy się z upływem okresu 14 dni lub z upływem innego okresu określonego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego w drodze decyzji lub lekarza.

10. Czy można otrzymać karę za nieprzestrzeganie kwarantanny?

Pamiętaj! Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości do 5000 PLN.

W Polsce nałożono już ich kilkadziesiąt.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Dr n. med. Marek Derkacz
30 października 2023
Leszek Borkowski
Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Po co seniorom flozyny w przewlekłej chorobie nerek

27 czerwca 2023
DSC_(1287) K.Rainka

Demografia, głupcze!

22 czerwca 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

System szpitalny padł

17 kwietnia 2023
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Kursy kwalifikacyjne

1 lutego 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

LDN – nowa nadzieja w onkologii!

13 lutego 2023