Subscribe
Logo small
Search

Zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej: zaświadczenia lekarskie po presją pacjenta

MedExpress Team

medexpress.pl

Published Sept. 6, 2023 10:33

Zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej: zaświadczenia lekarskie po presją pacjenta - Header image
nil
Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej przygotowała kolejną propozycję zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej.

Tym razem chodzi o art. 40. oraz art. 41. dotyczące wydawania zaświadczeń lekarskich.

Obecnie art. 40 oraz art. 41. KEL brzmią:

Art. 40. Wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji.

Art. 41. Każde zaświadczenie lekarskie lub inny dokument medyczny powinien umożliwiać identyfikację lekarza, który go wystawił. Treść dokumentu powinna być zgodna z wiedzą i sumieniem lekarza. Nie może być ona formułowana przez lekarza pod presją lub w oczekiwaniu osobistych korzyści.

Komisja Etyki Lekarskiej NRL proponuje następującą zmianę:

Art. 40. Wydawanie zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów medycznych jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego osobistego badania lub odpowiedniej aktualnej dokumentacji.

Art. 41. Każde zaświadczenie lekarskie lub inny dokument medyczny powinien umoż...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Read also