Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lipcu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 15 czerwca 2022 08:29

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lipcu? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 lipca.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 26/2022 4 LIPCA 2022 ROKU

1. Keytruda (pembrolizumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 – C20)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Ozurdex (dexamethasonum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (ICD-10 H 20.0, H 30.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Opdivo (nivolumabum) - ZAWIESZONY Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34) oraz leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Yervoy (ipilimumabum) - ZAWIESZONY Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34) oraz leczenie międzybłoniaka opłucnej (ICD-10 C 45)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 27/2022 11 LIPCA 2022 ROKU

1. Suliqua (insulinum glarginum + Lixisenatidum) - WARUNKOWO Wskazanie: leczenie dorosłych pacjentów z niekontrolowaną cukrzycą typu 2 pomimo leczenia insuliną bazową (BI) w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym (OAD) z HbA1c >7% Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku.

2. Ontozry (cenobamate) - WARUNKOWO Wskazanie: leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Vumerity (fumaran diroksymelu) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Tremfya (guselkumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. 1) „Program profilaktyki i korekcji wad postawy u dzieci w wieku szkolnym »Zdrowy Kręgosłup«” 2) „Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci klas III szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2022/2024” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

6. Acidum folicum Wskazanie: łuszczyca - u pacjentów leczonych metotreksatem Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

7. Leflunomidum Wskazanie: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

8. Cetirizinum, levocetirizini dihydrochloridum Wskazanie: atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych 3

9. Levocetirizini dihydrochloridum Wskazanie: atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

10. Loratadinum Wskazanie: alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia; atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 28/2022 18 LIPCA 2022 ROKU

1. Tremfya (guselkumabum)- WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10: L40.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Onureg (azacitidine) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „B.114. leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10: C92.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Empliciti (elotuzumabum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „B.54. Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. 1) „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku dla uczniów klas III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzin na lata 2022-2024” 2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

5. Amiloridi hydrochloridum + hydrochlorothiazidum Wskazanie: moczówka nerkopochodna. Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

6. Fenoteroli hybrobromidum + ipratropii bromidum Wskazanie: mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo – płucna, dyskineza rzęsek. Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

7. Ipratropii bromidum Wskazanie: mukowiscydoza; dysplazja oskrzelowo - płucna; dyskineza rzęsek; ostre stany zapalne oskrzeli w przypadku obturacji dróg oddechowych. Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

8. Prednisonum Wskazanie: obturacyjne choroby płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL, choroby autoimmunizacyjne – w przypadkach innych niż określone w ChPL, stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku. Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 29/2022 25 LIPCA 2022 ROKU

1. Sieciowanie włókien kolagenowych metodą cross-linking (CXL) u pacjentów ze stożkiem rogówki (ICD-10 H18.6) - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także