Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w listopadzie?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 3 listopada 2023 08:32

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w listopadzie? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 30 listopada.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 44/2023 6 LISTOPADA 2023 ROKU

1. Tezspire (tezepelumab) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.44. Leczenie chorych z ciężką postacią astmy (ICD-10: J45, J82) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sławno w zakresie rehabilitacji leczniczej na lata 2023-2027” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży "6-10-14 dla Zdrowia" na lata 2024-2026” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

4. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Przemyśla na lata 2024-2026” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 45/2023 13 LISTOPADA 2023 ROKU

1. Repatha (evolocumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego B.101 „Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi (ICD10: E78.01, I21, I22, I25)" Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Vercyte (pipobroman) Wskazanie: czerwienica prawdziwa Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

3. acidum zoledronicum Wskazanie: uzupełniające leczenie pooperacyjne kwasem zoledronowym chorych na raka piersi po menopauzie Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie kontynuacji objęcia refundacją we wskazaniach pozarejestracyjnych

4. Invokana (Canagliflozinum) WARUNKOWO Wskazanie: cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,0% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub

2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub

3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. „Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości u dzieci klas III ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin na lata 2024-2026” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

6. „Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 46/2023 20 LISTOPADA 2023 ROKU

1. Jardiance (empagliflozinum) Wskazanie: przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z: eGFR w zakresie od ≥ 20 ml/min/1,73 m2 do < 45 ml/min/1,73 m2, stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii lub eGFR w zakresie od ≥ 45 ml/min/1,73 m2 do < 90 ml/min/1,73 m2 oraz albuminurią lub białkomoczem, stosujących leczenie oparte na ACEi/ARB co najmniej 4 tygodnie lub z przeciwwskazaniem do stosowania takiej terapii Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka piersi dla mieszkanek Grębocic” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

3. Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2024-2027 Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 47/2023 27 LISTOPADA 2023 ROKU

1. Program polityki zdrowotnej „Zdrowszy Kołobrzeg – leczenie niepłodności metodą in vitro, zabezpieczenie płodności Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

2. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Ożarów” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

3. „Program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy C, A, W i Y dla dzieci w wieku 6 lat z terenu powiatu żnińskiego” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także