Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości we wrześniu?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 31 sierpnia 2023 07:08

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości we wrześniu? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 30 września.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 35/2023 4 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Strensiq (asfotasum alfa) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie objawów kostnych w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej (HPP) (ICD-10 E83.3) Asfotazą alfa” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Tysabri (natalizumab) roztwór do wstrzykiwań WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.29. „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Phesgo (trastuzumab + pertuzumab) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Nilemdo (bempedoic acid) Wskazanie: miażdżyca Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

5. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 36/2023 11 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Kymriah (tisagenlecleucelum) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Shingrix (szczepionka przeciw półpaścowi, rekombinowana, z adiuwantem) Wskazanie: profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej u osób w wieku 65 lat i starszych Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. VaxigripTetra (czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion)) Wskazanie: wskazana do zapobiegania grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce: - czynne uodpornienie dorosłych, w tym kobiet w ciąży, oraz dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia, - bierne uodpornienie niemowląt od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy po szczepieniu kobiet w ciąży Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Dupixent (dupilumab) Wskazanie: w ramach nowego programu lekowego „Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (ICD-10: J32, J33)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Entresto (sacubitrilum + valsartanum) Wskazanie: u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Rxulti (brexpiprazolum) WARUNKOWO Wskazanie: w leczeniu schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub złej tolerancji lub w przypadku przeciwwskazań do terapii innymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

7. Vyvgart (efgartigimod alfa) WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z uogólnioną postacią miastenii (G.70.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

8. Opdualag (niwolumab + relatlimab) WARUNKOWO Wskazanie: leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

9. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawskopomorskiego”. Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 37/2023 18 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. „Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z biomechanicznym opracowaniem kanałów korzeniowych i ostatecznym ich wypełnieniem”, „Zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego jako powikłania leczenia endodontycznego (osoby w wieku powyżej 18 r.ż.)”, „Ponowne leczenie endodontyczne zębów u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.)”, „Obturator w dwuetapowym leczeniu torbieli i guzów torbielowatych szczęki i/lub żuchwy z uwzględnieniem koniecznych elementów utrzymujących (klamry)”, „Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia”. Problem decyzyjny: przygotowanie stanowisk w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej

2. Sialanar (bromek glikopironium) WARUNKOWO Wskazanie: leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku (przewlekłego patologicznego wydzielania śliny) u dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Forsteo Wskazanie: niedoczynność przytarczyc Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

4. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku od 55 roku życia na lata 2023-2024” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 38/2023 25 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Veltassa (patiromer calcium) WARUNKOWO Wskazanie: w leczeniu hiperkaliemii w przebiegu przewlekłej choroby nerek u pacjentów stosujących RAASi Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Tecvayli (teclistamabum) roztwór do wstrzykiwań WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego B.54. „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Imfinzi (durvalumabum) Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka dróg żółciowych (ICD-10: C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. „Program poprawy jakości życia chorych na cukrzycę oraz ich rodzin i opiekunów pn. »ZdążyćPrzedStopąCukrzycową«”, „Program w zakresie profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży w mieście Tychy” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

Źródło: AOTMiT

Tematy

refundacja / AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także