Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Dobro pacjenta vs polityka lekowa

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 kwietnia 2023 10:07

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 kwietnia 2023 10:07

Dobro pacjenta vs polityka lekowa - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
"Dobro pacjenta a polityka lekowa, zdrowie dzieci a ograniczenia systemowe" – o codziennych dylematach lekarzy związanych z systemem refundacyjnym rozmawiano w Senacie RP. Uczestnikami wydarzenia byli Marszałek Senatu RP, senatorowie, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, lekarze ukarani nienależną refundacją, przedstawiciele innych samorządów zawodów medycznych, pacjenci oraz reprezentanci organizacji pacjenckich.

W trakcie debaty poruszono kwestię żywienia dzieci w aspekcie tzw. nienależnej refundacji produktów spożywczych oraz związanych z nią kar nałożonych na lekarzy, w tym głośną sprawę przepisywania preparatów mlekozastępczych. Podkreślono m.in., że lekarze zlecający preparaty nieobjęte refundacją, działali zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, wyłącznie na rzecz dobra pacjenta i nie wykorzystywali tej sytuacji dla własnych korzyści. – Narodowy Fundusz Zdrowia nie poniósł strat, za to nasi pacjenci uniknęli powikłań i hospitalizacji, niepotrzebnego cierpienia oraz kosztów leczenia – podkreśliły prelegentki Andrea Horvath i Aleksandra Kindracka, reprezentujące lekarzy ukaranych za nienależną refundację.

- Nie widzimy żadnego powodu, żebyśmy odpowiadali za decyzje ministra, które tak naprawdę nie są zrozumiałe – powiedział wiceprezes NRL Klaudiusz Komor, komentując obowiązek lekarza określania stopnia refundacji na receptach. Przedstawił niezmienne stanowisko samorządu lekarskiego w sprawie systemu refundacyjnego w Polsce, w którym wskazano m.in., że skala problemu wyraźnie pokazuje potrzebę podjęcia przez organizatorów systemu ochrony zdrowia szybkich i zdecydowanych działań, celem zniesienia tego obowiązku z lekarzy, poprzez postulowaną już przez środowisko lekarskie automatyzację systemu określania refundacji.

W swoim wykładzie prof. Grzegorz Grześk, członek Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Izby Lekarskiej, zaznaczył, że obecna polityka lekowa staje niekiedy w kontrze z dobrem pacjenta. - Jako lekarze jesteśmy zobowiązani, żeby leczyć dobrze, leczyć efektywnie, a pacjent musi mieć dostęp do nowoczesnych rozwiązań, abyśmy też mogli leczyć zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – powiedział.

Pacjenci i przedstawiciele organizacji pacjenckich podkreślili przede wszystkim wagę zaufania w relacji lekarz-pacjent oraz że nie chcą trafiać do lekarzy, którzy przez ograniczenia legislacyjne, będą zastanawiać się nad ewentualnymi konsekwencjami prawnymi lub finansowymi leczenia, a nie nad samym leczeniem. W dyskusji stwierdzono, że kryteria refundacyjne wymagają zmian, ponieważ są zbyt skomplikowane, wobec czego łatwo o błąd lub nieporozumienia.

Wnioski:

  • Obowiązkiem lekarza nie powinno być oznaczanie stopnia refundacji na recepcie. Minister Zdrowia powinien wykonać zobowiązanie z porozumienia z Porozumieniem Rezydentów OZZL z 8 lutego 2018 roku 2018 (paragraf 16).
  • Stopień informatyzacji procesów zachodzących w ochronie zdrowia umożliwia obecnie automatyczny przebieg procesu określania refundacji.
  • Lekarz nie powinien obawiać się wystawiania recepty na lek, którego pacjent potrzebuje. Trudności w ustaleniu poziomu odpłatności nie powinny dodatkowo utrudniać tej decyzji.

Postulaty:

  • Powołanie zespołu ekspertów, który dokona obiektywnej i merytorycznej oceny medycznych zaleceń do kontynuowania leczenia dzieci z alergią preparatem mlekozastępczym, nieobjętym wskazaniami refundacyjnymi.
  • Podjęcie decyzji o uchyleniu nałożonych na lekarzy kar i odsetek w sytuacji, gdy zespół potwierdzi zasadność stosowania środka z punktu widzenia medycznego. Niezależna od wpływu urzędników NFZ ocena pozwoliłaby oddalić od lekarzy niesprawiedliwe oskarżenia o rzekome nadużycia finansowe, a także lepiej zrozumieć sytuację pacjentów.
  • Ewentualne kontrole poprawności wystawienia recepty powinny być przeprowadzone niezwłocznie i sprawnie, tak aby przeciągający się proces kontroli nie powodował narastania niesłusznych odsetek oraz nieświadomego powtarzania błędu.
  • Poparcie dla apelu przedstawicieli samorządu lekarskiego (Apel nr 2/23/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 10 lutego 2023 r. do Ministra Zdrowia o zwolnienie lekarzy z obowiązku określania poziomu refundacji na wystawianych receptach) dotyczącego całkowitego zwolnienia lekarzy z obowiązku wskazywania zakresu refundacji leków i środków specjalnego przeznaczenia medycznego. Kwestie administracyjne nie powinny i nie mogą odwodzić lekarzy od podstawowego obowiązku świadczenia usług medycznych oraz zajmować czasu lekarza, który mógłby poświęcić go pacjentowi.

Źródło: NIL

Tematy

refundacja / lekarz

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także