Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Fundusz Medyczny do zmiany

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 11 października 2022 12:50

Fundusz Medyczny do zmiany - Obrazek nagłówka
Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności przez zakup szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Pozwoli to na kierunkowe docelowe działania ministra zdrowia w zakresie dofinasowania profilaktyki w obszarze nieobjętym obowiązkiem szczepień w zależności od potrzeb i sytuacji epidemicznej z uwzględnieniem wieku i grupy docelowej, dla której ochrona indywidulana stanowi wpływ na zdrowie publiczne państwa.
Projekt ustawy przewiduje dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Objęcie powyższych świadczeń finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego) stanowi realizację rekomendacji Rady Funduszu Medycznego i ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia szerokiego dostępu do nowych technologii diagnostycznych o udowodnionej efektywności klinicznej.
Przewiduje się, że środki na pokrycie kosztów ww. świadczeń będą przekazywane w formie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego w zakresie zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie rozliczane w sposób analogiczny do obecnie stosowanego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Źródło: Prezydent.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także