Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Nadzieją dla pacjentów z ataksją Friedreicha

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 21 grudnia 2023 08:25

Nadzieją dla pacjentów z ataksją Friedreicha - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
Komitet Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków opublikował pozytywną opinię dla omaweloksolonu, pierwszego rozwiązania terapeutycznego umożliwiającego leczenie ataksji Friedreicha, rzadkiej choroby neurodegeneracyjnej.

  • Ataksja Friedreicha jest genetyczną, wyniszczającą i skracającą życie chorobą nerwowo-mięśniową
  • Biogen rozszerza portfolio leków w zakresie rzadkich chorób nerwowo-mięśniowych dla pacjentów, którzy dotychczas byli pozostawieni bez żadnego leczenia.

Ataksja Friedreicha (FA) jest rzadką, genetyczną chorobą nerwowo - mięśniową, która skraca życie i wyniszcza organizm pacjenta. Jest najczęstszą postacią ataksji dziedzicznej. Wczesne objawy FA, takie jak postępująca utrata koordynacji, osłabienie mięśni i zmęczenie, pojawiają się zwykle w dzieciństwie i mogą początkowo sugerować inne choroby. Większość osób z FA będzie musiała zacząć korzystać z wózka inwalidzkiego w ciągu 10-20 lat od wystąpienia pierwszych objawów. Średni, raportowany wiek zgonu pacjentów z FA wynosi zaledwie 37 lat, chociaż przy odpowiedniej i ukierunkowanej opiece osoby te mogą żyć wiele lat, korzystając z wózka inwalidzkiego.

Firma Biogen ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił dopuszczenie do obrotu dla leku omaweloksolon w leczeniu ataksji Friedreicha (FA) do stosowania u osób od 16 roku życia. Jeśli omaweloksolon zostanie dopuszczony do obrotu przez Komisję Europejską (KE), będzie pierwszym zatwierdzonym w Unii Europejskiej lekiem na tę rzadką, genetyczną, postępującą chorobę nerwowo-mięśniową.

„Rekomendacja CHMP dla omaweloksolonu jest znaczącym kamieniem milowym w realizacji naszego celu, jakim jest udostępnienie pacjentom leku spowalniającego postęp ataksji Friedreicha” - powiedziała dr n. med. Priya Singhal, dyrektor ds. rozwoju w Biogen. „Jesteśmy gotowi, aby zaangażować całe doświadczenie i możliwości firmy Biogen w zakresie chorób rzadkich, aby po dopuszczeniu do obrotu leku omaweloksolon zapewnić dostęp pacjentów z ataksją Friedreicha do tej przełomowej terapii w Unii Europejskiej.”

Pozytywna opinia CHMP dla omaweloksolonu opiera się na danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa pochodzących z części kontrolowanego placebo badania MOXIe. Na koniec trwającej 48 tygodni części badania MOXIe pacjenci otrzymujący omaweloksolon, wykazywali mniejszą niesprawność fizyczną, mierzoną za pomocą zmodyfikowanej skali oceny ataksji Friedreicha (Friedreich`s Ataxia Rating Scale, mFARS) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo.
U pacjentów leczonych omaweloksolonem, w porównaniu z placebo, zaobserwowano również poprawę w podskalach mFARS, w tym stabilności w pozycji pionowej, poprawę koordynacji kończyn dolnych, zdolności połykania i koordynacji kończyn górnych. Dodatkowe dane potwierdzające powyższe obserwacje zostały zebrane na podstawie analizy post hoc z zastosowaniem metody PSM (z ang. Propensity Score Matching), w której pacjenci leczeni omaweloksolonem w MOXIe (część 1 i 2) osiągali po 3 latach niższy wynik w skali mFARS (mniejszą niesprawność fizyczną), w porównaniu z dostosowaną grupą kontrolną o naturalnym przebiegu choroby.

Rekomendacja CHMP dotycząca omaweloksolonu zostanie teraz poddana ocenie przez Komisję Europejską w celu wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej, a ostateczna decyzja spodziewana jest w pierwszym kwartale 2024 roku. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w lutym 2023 omaweloksolon, do leczenia ataksji Friedreicha u dorosłych i młodzieży od 16 roku życia.

Omaweloksolon jest lekiem doustnym, podawanym raz dziennie, wskazanym w leczeniu ataksji Friedreicha (FA), do stosowania u dorosłych i młodzieży od 16 roku życia w USA. Omaweloksolon otrzymał od Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) status leku sierocego, objętego programem przyspieszonego dopuszczenia do obrotu (tzw. fast track) jako rozwiązanie terapeutyczne w leczeniu rzadkiej choroby. Omaweloksolon uzyskał od Komisji Europejskiej status leku sierocego w Europie w leczeniu FA.

Źródło: Informacja prasowa

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także