Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Recepty: Resort zdrowia zmienia przepisy, żeby rozwiązać problem z dawkowaniem

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 6 maja 2024 13:49

Recepty:  Resort zdrowia zmienia przepisy, żeby rozwiązać problem z dawkowaniem - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

Obecnie brak możliwości poprawy albo uzupełnienia przez osobę realizującą receptę postaci jednostki dawkowania albo stosowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, w oparciu o posiadaną przez tę osobę wiedzę.

Ponadto jest rozwiązywany problem zbyt małej ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego, na wydanie której pozwalały dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2023 r. poz. 487, z późn. zm.) w przypadku nieokreślenia w recepcie, przez osobę ją wystawiającą, sposobu dawkowania albo stosowania tego produktu albo wyrobu. Obecnie przepisy pozwalają w tego rodzaju sytuacjach na wydanie co najwyżej dwóch najmniejszych opakowań omawianego produktu albo wyrobu – w zależności od przypadku refundowanego ze środków publicznych, albo dostępnego w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co w ocenie projektodawcy jest ilością zbyt małą.

Rozwiązywany jest również problem tego, że w przypadku, gdy z podanych w recepcie liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca obowiązana jest wydać najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą. Regulacja ta miała w swym założeniu stanowić zabezpieczenie pacjenta na tę okoliczność, by nie wykupił (a w efekcie by nie zastosował) ilości leku, której przepisanie mu nie było intencją osoby wystawiającej receptę, czy też mówiąc inaczej, by nie zastosował ilości zbyt dużej w stosunku do zamierzenia osoby dokonującej preskrypcji, co mogłoby odbić się na zdrowiu pacjenta.

Niemniej jednak skala przypadków, gdy w oparciu o ww. wymóg pacjenci otrzymywali zbyt małą ilość produktu leczniczego w relacji do ich faktycznych potrzeb, jest zbyt duża. Ministerstwo Zdrowia wprawdzie nie posiada dokładnych statystyk w tym zakresie, jednakże wie, że jest to powszechne i zbyt częste zjawisko. Dlatego też projektodawca zdecydował, w oparciu również o zgłaszane od dłuższego czasu sygnały i oczekiwania samorządu zawodu farmaceuty w tym zakresie, o podjęciu działań legislacyjnych zmierzających do zniwelowania tego problemu.

Rekomenduje się umożliwienie osobie realizującej receptę w aptece albo punkcie aptecznym:

1) określenia postaci jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, w oparciu o posiadaną wiedzę;

2) wydania dwukrotnie większej, niż dotychczas, liczby opakowań produktu leczniczego albo wyrobu medycznego, w przypadku nieokreślenia na recepcie sposobu dawkowania w wymagany sposób;

3) wydania większej ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, w przypadku gdy z podanej w recepcie liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości to produktu, środka lub wyrobu, wynikają różne ilości do wydania.

Źródło: RCL

Tematy

recepty

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także