Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Znamy skład nowej kadencji PKA. Członków powołał Minister Edukacji i Nauki

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 24 listopada 2023 12:21

Znamy skład nowej kadencji PKA. Członków powołał Minister Edukacji i Nauki - Obrazek nagłówka
fot. Piotr Wójcik
Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski pozostanie w VII kadencji przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Minister Edukacji i Nauki powołał skład PKA na lata 2024-2027. Sprawdzamy, jacy naukowcy związani z medycyną zasiądą w Komisji.

Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego i prawa wyznaniowego, stanowisko przewodniczącego objął pod koniec kwietnia, zastępując na nim ekonomistę, prof. Stanisława Wrzoska. Minister Edukacji i Nauki Zdecydował, że ks. Stanisławski pokieruje PKA w nadchodzącej kadencji, która zakończy się w 2027 roku.

Wśród składzie PKA znajdą się oczywiście naukowcy specjalizujący się w dziedzinach związanych ze zdrowiem.

Związana z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Elżbieta Bernaciak jest specjalistą promocji zdrowia, zdrowia publicznego, pielegniarstwa ratunkowego, organizacji i zarządzania. Jest terapeutą osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Również z UMK związana jest dr hab. Mariola Głowacka, która pracuje w Katedrze Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Do jej zainteresowań badawczych należy m.in. kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe pielęgniarek w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie oraz pielęgniarstwo geriatryczne.

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski to znany seksuolog. Jest prorektorem ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dr hab. n. med. Adam Kosiński jest natomiast kierownikiem Zakładu Anatomii Klinicznej Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na swoim koncie ma niemal 100 publikacji naukowych, dotyczących m.in. wzajemnych relacji między ciałem migdałowatym a cytokinami prozapalnymi czy funkcji prawej komory serca.

Dr n. med. Michał Łobacz to adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest autorem publikacji naukowych z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

Również z lubelskim środowiskiem naukowym jest związany prof. dr hab. Ryszard Maciejewski. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. Wydziału Medycznego.

Prof. dr hab. Anna Marchewka jest prorektorem ds. nauki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Specjalizuje się w rehabilitacji ruchowej i zagadnieniach związanych ze sportem osób niepełnosprawnych.

Prof. dr hab. płk Leszek Markuszewski jest m.in. członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wykształcenie zdobył na Wojskowej Akademii Medycznej. Pełnił funkcje dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (ob. Uniwersytet Radomski).

Prof. dr hab. inż. Wojciech Mielicki pracuje w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. dr hab. Ireneusz Franciszek Nawrot pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. Agnieszka Piwowar kieruje Katedrą i Zakładem Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalizuje się m.in. w badaniu różnych aspektów zaburzeń biochemicznych, metabolicznych, klinicznych i diagnostycznych w patogenezie cukrzycy typu 2 i jej powikłaniach.

Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii. W latach 2016-2022 kierowała Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz jest psychologiem ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii. Pracuje w Zakładzie Nauk Społecznych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu wrocławskiej AWF.

Prof. dr hab. Kamil Torres pełni funkcję prorektora ds. kształcenia i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Edukacja medyczna, a zwłaszcza symulacja, jest jednym z jego podstawowych zainteresowań badawczych.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także