Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Andrzej Duda podsumowuje 8. rok prezydentury. Co ze zdrowiem?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 7 sierpnia 2023 07:54

Andrzej Duda podsumowuje 8. rok prezydentury. Co ze zdrowiem? - Obrazek nagłówka
Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Bezpieczeństwo Polaków jest tematem priorytetowym dla Prezydenta Andrzeja Dudy. Dbanie o nie dotyczy jednak nie tylko kwestii związanych z bezpieczeństwem militarnym czy energetycznym, ale także – bezpieczeństwem zdrowotnym - czytamy w podsumowaniu ósmego roku prezydentury.

Dwie z prezydenckich inicjatyw dotyczyły kwestii zdrowotnych:

  • Z inicjatywy Prezydenta została uchwalona ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Dodana została nowa kategoria świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Objęcie powyższych świadczeń finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego (subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego) ma zapewnić dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia szeroki dostęp do nowych technologii diagnostycznych o udowodnionej efektywności klinicznej.

  • W czerwcu 2023 r. Andrzej Duda zgłosił projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, którego celem jest wspieranie profilaktyki i leczenia seniorów. Zgodnie z założeniami planowane jest powstanie „Centrów Zdrowia 75+” na poziomie powiatów – ponad 300 placówek w Polsce. Obejmować one będą zarówno świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje bieżących problemów, opiekę dzienną, a także domową. Andrzej Duda zaznaczył, że program w perspektywie długofalowej przyniesie oszczędności dla całego systemu ochrony zdrowia.

Jedną z inicjatyw było „Zdrowe Życie” – ogólnopolski projekt profilaktyki zdrowia i zdrowego stylu życia zainicjowany w 2022 roku przez Parę Prezydencką. 22 kwietnia 2023 roku w Skierniewicach Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak–Bandych zainaugurowała II etap Mobilnych Stref Zdrowia projektu „Zdrowe Życie”, podkreślając: – Zdrowie to jedna z najważniejszych w naszym życiu wartości; możemy o nią dbać indywidualnie, ale możemy też instytucjonalnie wspierać tę troskę. 

Więcej: TU

Źródło: Prezydent.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.