Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Eksperci zajmą się opracowaniem zasad współpracy NFZ oraz Centrum e-Zdrowia w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2021 08:17

Eksperci zajmą się opracowaniem zasad współpracy NFZ oraz Centrum e-Zdrowia w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian organizacyjnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia w procesach informatyzacji ochrony zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest:
1) określenie zmian organizacyjnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia, w procesach informatyzacji ochrony zdrowia polegających na:
a) wyznaczeniu zakresu prac prowadzonych przez NFZ oraz CEZ, w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia,
b) opracowywaniu działań, zapewniających poprawę koordynacji i efektywności współpracy NFZ oraz CEZ
obejmujących w szczególności:
- opracowanie mechanizmów współpracy NFZ oraz CEZ,
- wypracowanie docelowej struktury NFZ oraz CEZ, realizującej zadania z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia;
2) wypracowaniu rozwiązań legislacyjnych mających na celu wypełnienie zadań określonych w pkt 1.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca przewodniczącego – dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) Członkowie:
a) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) Dyrektor Gabinetu Prezesa w Narodowym Funduszu Zdrowia albo osoba wskazana przez dyrektora
Gabinetu Prezesa w Narodowym Funduszu Zdrowia,
c) Dyrektor Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia albo osoba wskazana przez
dyrektora Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia,
d) Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Narodowym Funduszu Zdrowia,
e) Dyrektor Centrum e-Zdrowia,
f) Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia albo inna osoba wyznaczona przez dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
g) Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
h) Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
i) Przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także