Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Forum dla Jakości: Bezpieczeństwo pacjentów i personelu to podstawa

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 10 maja 2023 23:01

Forum dla Jakości: Bezpieczeństwo pacjentów i personelu to podstawa - Obrazek nagłówka
Naczelna Izba Lekarska Forum dla Jakości
– Na tablicy mamy już około 50 postulatów dla jakości. Dobrze, że mamy szansę rozmawiać, że każdy ma szansę wypowiedzieć swoje zdanie – powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski podczas konferencji związanej z pierwszym posiedzeniem Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta.

– To pierwsze spotkanie, dla nas bardzo ważne, bo w mojej ocenie pokazało nie tylko duże zainteresowanie, ale i ogromną energię, która wytwarza się w środowisku wokół ustawy o jakości i wokół jakości w ochronie zdrowia. Warto zwrócić uwagę na głosy w dyskusji, które mówiły: dobrze, że mamy szansę rozmawiać. Dobrze, że każdy ma szansę wypowiedzieć swoje zdanie. Szkoda, że tak późno i szkoda, że jest to wymuszone tym, co dzieje się na zewnątrz – podkreślił Łukasz Jankowski.

Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta jest inicjatywą Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL). Jej powstanie to pokłosie odrzucenia przez Sejm ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, organizacji pacjenckich i reprezentanci zawodów medycznych. W pierwszym posiedzeniu resort zdrowia reprezentował wiceminister Piotr Bromber. W rozmowach uczestniczył też Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Przypomnijmy, we wtorek (9.05.) minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział nowe spojrzenie na zagadnienie jakości w opiece zdrowotnej. Ma to oznaczać opracowanie dwóch odrębnych ustaw o jakości i funduszu kompensacyjnym zdarzeń medycznych. Osobną kwestią, wyłączoną z tych aktów ma być natomiast reguła no fault, która będzie dyskutowana w gronie ekspertów.

– Pojawiają się głosy namawiające do tego, żeby zrobić taki projekt ustawy, szybko przegłosować go i później już tylko udoskonalać. Wiemy natomiast, że prowizorki mają niestety w naszym kraju najdłuższe życie. Jest szereg postulatów, które pokazują, jak wiele środowisk posiada wiedzę, ma do przekazania doświadczenie w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa, które są niezbędne do stworzenia regulacji służącej naszemu społeczeństwu – zauważył Jacek Krajewski, szef Porozumienia Zielonogórskiego.

W ocenie uczestników forum, nie można zapominać o tym, że z bezpieczeństwem pacjenta nierozerwalnie związane jest też bezpieczeństwo wykonywania zawodu. Jakość powinna być w tym systemie elementem niezbywalnym.

– Bez zagwarantowania bezpiecznych warunków zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego, nie będzie można wypracować żadnej jakości – zaznaczyła szefowa Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Grażyna Cebula-Kubat.

Na kwestie związane z monitorowaniem jakości i premiowaniem placówek, które o nią dbają zwrócił uwagę Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów.

– Ministerstwo chce monitorować i płacić pracownikom za jakość. Może najpierw upewnijmy się, że monitorujemy właściwe rzeczy zanim się za nie zapłaci. Chodzi o to, żeby przypadkiem nie wytworzyć jakiejś patologii, sztucznie napędzanego wskaźnika, który tak naprawdę nie prowadzi do jakości – mówił Sebastian Goncerz.

Uczestnicy Forum deklarują gotowość do kolejnych spotkań. W ich ocenie prace nad dobrymi rozwiązaniami dla jakości wymagają wielomiesięcznej wytężonej pracy.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.