Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ: Nowe zasady rozlicznia szpitali tymczasowych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 grudnia 2021 09:20

NFZ: Nowe zasady rozlicznia szpitali tymczasowych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niniejsze zarządzenie dokonuje aktualizacji wycen niektórych produktów rozliczeniowych.

Zmiana wycen dotyczy:

  1. transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19. Od 1 grudnia 2021 r. wysokość stawek wynosi:
  1. opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez 1 osobę - 1 434 zł,
  2. opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez zespół co najmniej dwuosobowy - 2 373 zł,
  3. opłata za transport sanitarny realizowany przez 1 osobę - 191 zł,
  4. opłata za transport sanitarny realizowany przez zespół co najmniej dwuosobowy - 324 zł.
  1. finansowania szpitali tymczasowych. Od 1 listopada 2021 r. ich finansowanie odbywa się z wykorzystaniem nowopowstałych produktów rozliczeniowych:
  1. 99.01.0022 Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym - 1667, 79 zł,
  2. 99.03.0016 Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w szpitalu tymczasowym - 2 428 zł.

Nowe zasady rozliczeniowe opierają się na dwóch podstawowych produktach rozliczeniowych za gotowość (za dostępne moduły) i za hospitalizacje z pobytem dobowym pacjenta, przyjmując założenie uruchomienia od razu 2 modułów 28 - łóżkowych z wymaganą liczbą personelu medycznego. Powstanie kolejnego modułu uzależnione jest od zajętości liczby łóżek.

W przypadku świadczeń udzielanych w szpitalu tymczasowym – pozostawanie w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnych łóżek, z zachowaniem zasady, że w przypadku produktu rozliczeniowego 99.01.0022 opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń jest naliczana za moduł obejmujący nie więcej niż 56 łóżek, a gdy co najmniej 48 z tych łóżek jest już zajętych to opłata ryczałtowa jest naliczana za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, o ile tyle jest dostępnych. Natomiast w przypadku spadku obłożenia liczby łóżek w uruchomionych modułach ich finansowanie odbywa się jeszcze przez 14 dni gotowości, pod warunkiem zapewnienia pełnej wymaganej obsady kadrowej. Przejęcie takiego rozwiązania spełnia założenia analizy dokonanej przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, z której wynika, że szacowany miesięczny koszt funkcjonowania 28 – łóżkowego modułu szpitala tymczasowego, przy założeniu efektywnego 85% obłożenia, tj. zajętych 24 łóżkach szacuje się na 1,8 mln zł

Dodatkowo, w zarządzeniu zmieniono wartość produktu rozliczeniowego: 99.04.0001 Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w OAiIT na 1,16 zł.

Dla produktu rozliczeniowego: 99.03.0014 Świadczenia dializoterapii w trakcie hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 dopuszczono możliwość wykazywania przy sprawozdawaniu produktu: 99.03.0016 Hospitalizacja związana z leczeniem
COVID-19 pacjenta, w tym wymagającego wentylacji mechanicznej, w szpitalu tymczasowym oraz 99.03.0008 Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej poza OAiIT.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.