Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Onkologia: Duże zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy oraz raka piersi

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 18 września 2023 08:39

Onkologia: Duże zmiany w profilaktyce raka szyjki macicy oraz raka piersi - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Celem projektowanego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 916) jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych w zakresie programu profilaktyki raka piersi i programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz poprawa jakości udzielanych świadczeń w ramach programu profilaktyki raka piersi.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, w przypadku programu raka szyjki macicy, przesunięcie górnej granicy wieku z 59 r.ż. do 64 r.ż. oraz w przypadku programu profilaktyki raka piersi rozszerzenie granic wieku z 50–69 na 45–74 r.ż.

Proponuje się także kierowanie kobiet, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2 do świadczenia „Opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi”. Świadczenie te gwarantuje systematyczne przeprowadzanie badań diagnostycznych (m.in. mammografii, USG piersi, rezonans magnetyczny piersi) oraz konsultacji lekarskich.

Ponadto, należy wskazać, że ryzyko wystąpienia raka piersi po zakończonym procesie leczenia nie zmniejsza się, dlatego w projekcie rozporządzenia proponuje się ponowne objęcie skryningiem osób, które zakończyły etap leczenia, oraz 5-letni okres monitorowania po zakończonym leczeniu raka piersi, w tym również kobiet, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT).

Proponuje się również usunięcie z programu, biopsji cienkoigłowej, w celu wykonywania wyłącznie biopsji gruboigłowej z określeniem typu histologicznego u kobiet, u których stwierdzono nieprawidłowości podczas badania mammograficznego lub USG piersi. Wprowadzono także zmianę umożliwiającą wykonanie oceny immunohistochemicznej receptora Er, PgR i HER 2 oraz Ki67 z materiału z biopsji gruboigłowej guza piersi w przypadku potwierdzenia w badaniu histopatologicznym komórek raka piersi na etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi.

W związku z Narodową Strategią Onkologiczną, która wskazuje na konieczność wprowadzenia obowiązku stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych proponuje się wprowadzenie wymogu stosowania mammografów cyfrowych. Zaktualizowano i dostosowano do powyższej zmiany przepisy dotyczące kontroli jakości badań mammograficznych, audytu klinicznego zdjęć mammograficznych oraz wymogi dotyczące mammografu cyfrowego.Wprowadzenie obowiązku stosowania mammografów cyfrowych zaplanowano z okresem przejściowym do dnia 30 września 2025 r.

Projekt zakłada także dostosowanie przepisów do obowiązujących wymagań dotyczących kwalifikacji elektroradiologa.

Powyższe zmiany mają na celu realizowanie wysokiej jakości profilaktyki wtórnej uwzględniającej epidemiologię raka szyjki macicy oraz raka piersi.

Źródło: RCL

Podobne artykuły

Monosnap iTV Sejm - transmisje - Sejm Rzeczypospol (21)
27 czerwca 2024
157353990
26 czerwca 2024
57577603
26 czerwca 2024
iStock-178283446
25 czerwca 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także