Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

POZ: Są wytyczne dot. opieki nad pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 grudnia 2021 08:28

POZ: Są wytyczne dot. opieki nad pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
Jest stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące postępowania z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w trakcie izolacji w warunkach domowych.

COVID-19, choroba spowodowana infekcją SARS-CoV-2 w blisko 85% przebiega w sposób łagodny, nie wymagający hospitalizacji.

Pacjent przebywając w izolacji domowej, wymaga stałego monitorowania stanu zdrowia z uwagi na charakter choroby, w trakcie której może dojść do gwałtownego pogorszenia jego stanu, a także stopniowo narastającej niewydolności oddechowej będącej bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji.

Podsumowanie:

1. Każde podejrzenie COVID-19 powinno skutkować skierowaniem pacjenta na test (antygenowy lub PCR).

2. Gdy wynik jest pozytywny – należy ustalić miejsce leczenia: dom lub szpital (ew. izolatorium).

3. Saturacja <94% (w POCHP <88%) jest wskazaniem do hospitalizacji, inne wskazania należy ocenić indywidualnie.

4. W leczeniu pozaszpitalnym stosuje się: a. budezonid 800 mcg 2xdz. u dorosłych, b. leki przeciwgorączkowe/przeciwzapalne - paracetamol lub NLPZ, c. leki przeciwkaszlowe, d. leczenie niefarmakologiczne: nawodnienie, gimnastyka oddechowa, wypoczynek.

5. Należy zwrócić uwagę na nieprzerywanie terapii chorób przewlekłych. Pacjent chory przewlekle, obciążony czynnikami ryzyka powinien być dokładniej monitorowany.

6. Nie zaleca się: sterydów systemowych i tlenoterapii domowej - poza wskazaniami w innych schorzeniach niż COVID-19.

7. Nie zaleca się antybiotyków, jeśli nie stwierdza się nadkażenia bakteryjnego.

8. Każdy pacjent podczas izolacji domowej powinien mieć wykonane co najmniej 2 porady (teleporady, lub - jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga - wizyty osobiste w gabinecie lub domowe).

9. Lekarze i pielęgniarki powinni informować, zachęcać i włączać pacjentów do programu Domowej Opieki Medycznej, która pozwala na ciągłe monitorowanie stanu zdrowia, w tym saturacji.

Źródło: NFZ

Zobacz także