Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Proponowane nowe uprawnienia RARS budzą niepokój. Czyj i dlaczego?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 kwietnia 2023 13:43

Proponowane nowe uprawnienia RARS budzą niepokój. Czyj i dlaczego? - Obrazek nagłówka
Fot. iStock
Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” z niepokojem przyjęła informacje na temat propozycji nadania nowych kompetencji Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) w zakresie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, a także obsługi wypożyczalni.

W komunikacie udostępnionym przez Koalicję czytamy:

Ponownie pragniemy podkreślić, iż Koalicja nie kwestionuje samej potrzeby wprowadzenia refundacji na wypożyczanie sprzętu pomocniczego dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych. Władze Koalicji wielokrotnie apelowały do kolejnych rządów o wprowadzenie refundacji na wypożyczanie i serwisowanie wybranych wyrobów medycznych wydawanych na indywidualne zlecenia.

W odpowiedzi na pismo Koalicji jeszcze z 2021 roku, wiceminister zdrowia, Pan Maciej Miłkowski w piśmie z dnia 18 grudnia 2021 r. wskazywał na konieczność nowelizacji ustawy, dzięki której miały zostać wprowadzone stosowne uprawnienia dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pomimo tego nie zrobiono tego do dzisiaj, a w międzyczasie zakupiono dużą ilość sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego za łączną kwotę 200 mln zł, którego specyfikacja została objętą klauzulą tajności, a sam sprzęt jest przechowywany w magazynach RARS. Odczytujemy obecną procedurę wpisania możliwości dokonywania na zlecenie i na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupów wyrobów, służących zwiększaniu, utrzymaniu lub poprawie możliwości funkcjonalnych osób niepełnosprawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, jako próbę dokonania legalizacji stanu, do którego doprowadzono jeszcze w ubiegłym roku.

Jako Koalicja nie zgadzamy się z argumentacją przedstawianą publicznie przez przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, że skoro poprzednicy łamali prawo to partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość również może działać w ten sposób.

W opinii Koalicji zarówno sposób procedowania idei centralnej wypożyczalni, ale także powierzenie tego wiceministrowi rodziny i polityki społecznej, Panu Pawłowi Wdówikowi, skazują ten projekt na porażkę finansową, społeczną oraz polityczną. Nie widzimy również racjonalnego uzasadnienia dla innych argumentów pojawiających się w przestrzeni medialnej, a przemawiających za wprowadzeniem w Polsce centralnej wypożyczalni „technologii wspomagających”:

- że projekt ten dotyczy zakupu innego sprzętu niż obecnie refundowany i nie wpłynie w żaden sposób na obecnie funkcjonujący rynek (zakupione przez RARS aparaty słuchowe czy wózki inwalidzkie są refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

- że nie można poszerzyć funkcjonującego już systemu refundowanej przez NFZ sprzedaży wyrobów medycznych o wypożyczalnie (system refundowanych wypożyczalni istnieje od wielu lat w innych krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech),

- że jest to innowacyjny projekt na skalę europejską (jak dotąd innowacyjny jest głównie sposób jego procedowania i wdrażania).

Reasumując Koalicja podtrzymuje swoje krytyczne stanowisko wobec idei centralnej wypożyczalni sprzętu pomocniczego dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, który został przemianowany obecnie na program „Wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Sama zmiana nazwy nie spowoduje, że projekt ten stanie się efektywny ekonomicznie, transparentny i pożyteczny społecznie.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

ThinkstockPhotos-79168033
8 kwietnia 2024
iStock-1137042463 (002)
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

Gruźlica jest najbardziej śmiertelną chorobą infekcyjną na świecie

22 marca 2024
Centrum Onkologii

Zmiany w KSO

12 marca 2024
ThinkstockPhotos-185900261
5 marca 2024