Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Roman Topór-Mądry odwołany. MZ ogłasza konkurs na stanowisko prezesa AOTMiT

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 14 listopada 2023 10:15

Roman Topór-Mądry odwołany. MZ ogłasza konkurs na stanowisko prezesa AOTMiT - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT

Roman Topór-Mądry został odwołany ze stanowiska prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jako pierwsza poinformowała o tym prezes Fundacji Rzecznicy Zdrowia Marta Markiewicz na X (dawniej Twitter).

Zrzut ekranu 2023-11-14 o 10.40.15

13 listopada Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór na stanowisko prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat?

Osoba przystępująca do naboru na stanowisko prezesa Agencji powinna spełniać m.in następujące warunki:

  • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
  • posiadać wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki zdrowia;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

1) kierowanie Agencją i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) realizacja zleceń, o których mowa w art. 31c ust. 1 i art. 31f ust. 5 ustawy;

3) wydawanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 i 6 ustawy;

4) wydawanie opinii, o której mowa w art. 48a ust. 4 ustawy;

5) ustalenie wykazów na podstawie art. 40a ust. 2 i 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o refundacji”;

6) monitorowanie efektywności i jakości procesu farmakoterapii na podstawie danych otrzymanych od podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;

7) opiniowanie projektu krajowego planu transformacji, o którym mowa w art. 95b ust. 1 ustawy;

8) przekazywanie obliczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 650), do Narodowego Funduszu Zdrowia;

9) wydawanie opinii, o których mowa w art. 15 ust. 3 ww. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

10) wydawanie opinii dotyczących opisów programów lekowych, o których mowa w art. 16a ust. 1 ww. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

11) przygotowanie wykazu, o którym mowa w art. 30a ust. 2 ww. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

12) ocena dokumentacji, o której mowa w art. 35 ust. 8c ww. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

13) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi w innych krajach działalność w zakresie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;

Termin składania dokumentów mija 23 listopada 2023 r.

Źródło: MZ/X (dawniej Twitter)

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

iStock-1246922598
2 lipca 2024
Izabela Leszczyna Info
24 czerwca 2024
prezydent Andrzej Duda
14 czerwca 2024
iStock-1449654430
2 maja 2024
iStock-1266944621

Czy odra zaleje Polskę?

26 kwietnia 2024
iStock-843643778
26 kwietnia 2024