Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Szczepienia przeciw Covid: Co z chorymi na hemofilię?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 stycznia 2021 09:59

Szczepienia przeciw Covid: Co z chorymi na hemofilię? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Grupa Robocza do spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów opublikowała stanowisko w sprawie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 u chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Hemofilia ani inne wrodzone skazy krwotoczne nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki drogą domięśniową oraz nie stanowią przeciwwskazania do wykonania żadnej procedury inwazyjnej bądź zabiegu operacyjnego – oczywiście po odpowiednim przygotowaniu hematologicznym - czytamy w stanowisku Grupa Robocza do spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
W zaleceniach ekspertów postępowanie przygotowawcze przed szczepieniem zależy od ciężkości skazy krwotocznej:
• chorzy na wrodzone skazy krwotoczne o łagodnym przebiegu nie wymagają przygotowania hematologicznego,
• w przypadku skaz krwotocznych o ciężkim przebiegu klinicznym może być wskazane wcześniejsze podanie koncentratu czynnika krzepnięcia lub desmopresyny.

Podanie koncentratu niedoborowego czynnika krzepnięcia powinno odbyć się w dniu szczepienia i koncentrat można podać: w domu pacjenta (pacjent lub opiekun zaświadcza pisemnie o przyjęciu koncentratu czynnika), w Ośrodku Leczenia Hemofilii lub w gabinecie zabiegowym Podstawowej Opieki Zdrowotnej – wtedy przetoczeniu koncentratu czynnika potwierdza lekarz lub delegowana pielęgniarka. Chorzy na hemofilię A otrzymujący w profilaktyce emicizumab mogą być zaszczepieni po upływie 48 godzin od otrzymania ostatniej dawki leku.

Kwalifikacja do szczepienia: pacjent powinien poinformować lekarza kwalifikującego do szczepienia o skazie krwotocznej i poinformować o zastosowanym zabezpieczeniu hematologicznego.

Ważne: Pacjent powinien posiadać przy sobie legitymacją chorego na wrodzoną skazą krwotoczną oraz kartą postępowania wydaną przez Ośrodek Leczenia Hemofilii. Informacja o dokonanym szczepieniu: powinna być przekazana przez pacjenta do Ośrodka Leczenia Hemofilii i Pokrewnych Skaz Krwotocznych.
Dane na temat zabezpieczenia hematologicznego można również uzyskać telefonicznie w Ośrodku Leczenia Hemofilii (lista ośrodków wraz z całodobowymi numerami telefonów znajduje się na stronie www: https://www.gov.pl/web/nck/listaosrodkow-realizujacych-narodowy-program-leczenia-chorych-na-hemofilie-ipokrewne-skazy-krwotoczne-na-lata-2019-2023 , ponadto kontakt do właściwego

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także