Pierwsze ECMO transportowe w regionie kujawsko-pomorskim

Medexpress 2021-03-15 12:39

Sukcesem zakończyło się pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim wszczepienie najnowocześniejszego aparatu do pozaustrojowej terapii ECMO typu CardioHelp. Zabieg odbył się w I Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Zespół kierowany przez dr. n. med. Przemysława Jasiewicza złożony z anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych oraz przy współudziale perfuzjonisty i kardiochirurga z Kliniki Kardiochirurgii wszczepił urządzenie pacjentowi z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19 oczekującemu na przeszczep płuc. Dzięki zabiegowi i posiadanemu urządzeniu możliwa będzie kontynuacja terapii oraz bezpieczny transport pacjenta do ośrodka przeszczepowego.

Zakupiony przez szpital za blisko 400 tysięcy złotych aparat ECMO umożliwia ratowanie życia pacjentom z niewydolnością oddechową oraz niewydolnością krążenia a także umożliwia ich bezpieczny transport. Zastosowanie terapii ECMO jest wysokospecjalistyczną i inwazyjną terapią zastępująca pracę płuc i/lub serca do czasu poprawy ich funkcji. Głównym celem ECMO w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej jest utlenowanie krwi i eliminacja dwutlenku węgla poza organizmem chorego. W czasie trwającej pandemii koronawirusa pozaustrojowe natlenianie krwi jest metodą ostatniej szansy dla pacjentów z Covid-19. Posiadane urządzenie zwiększa szanse pacjentów z COVID-19 na skuteczną terapię, a w najcięższych przypadkach na transport do ośrodków wykonujących przeszczepy płuc.

I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii posiada wieloletnie doświadczenie w terapii i opiece nad chorymi z wszczepionym ECMO. Miarą sukcesów zespołu w tej terapii są wyleczeni pacjenci. Powodzenie ECMO wymaga olbrzymiego zaangażowania i współpracy wielodyscyplinarnego zespołu, a przede wszystkim indywidualnego podejścia. Większa liczba aparatów oraz rozszerzenie procedury na oddziały intensywnej terapii zwiększą dostęp chorych do tej procedury.

Urządzenie zakupiono w ramach projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa (COVID-19).

inf pras

PDF

Zobacz także