Dziennik ustaw: Rozporządzenie MZ ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

166776377
Thinkstock/GettyImages
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
Medexpress 2020-08-19 09:18

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 939, z 2011 r. poz. 537 oraz z 2019 r. poz. 494) w załączniku do rozporządzenia w § 3 pkt 6a otrzymuje brzmienie: „Departament Nadzoru nad Chemikaliami;”.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl

PDF

Zobacz także