Tag: "choroba śródmiąższowa płuc"

1 artykułów

Pacjenci z twardziną układową i zajęciem płuc mogą być skutecznie leczeni

- Rada przejrzystość AOTMiT pozytywnie zaopiniowała refundację nintedanibu dla chorych ze...