Tag: "choroby zapalne jelit"

6 artykułów

Dobre wiadomości dla pacjentów z NZJ

Z chorobami zapalnymi jelit zmaga się w Polsce ok. 100 tys. osób, z czego 75 tys. z wrzodziejącym...

Europejskie Forum Pacjentów z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit -doświadczenia dot. pandemii Covid-19 i sytuacji kryzysowych

O tym jak ważna jest personalizacja i dostosowanie leczenia do potrzeb i oczekiwań pacjentów z...

Pacjenci z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego pozbawieni dostępu do refundowanej terapii

Z początkiem maja 2021 roku chorzy na mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG) zostali...

Kongres Patient Empowerment
Wydawca specjalny Medexpressu: Marek Lichota

Dziś wydawcą specjalnym Medexpressu jest Marek Lichota, prezes Stowarzyszenia Apetyt a Życie....

Poprawa efektywności terapii w reumatologii i dermatologii wymaga zmian w programach lekowych

Zgodnie z danymi opublikowanymi w 2019 r., innowacyjnym leczeniem w ramach programów lekowych w...

Pacjenci apelują do orzeczników: NZJ to niepełnosprawność, której nie widać

Od dłuższego czasu do Towarzystwa „J-elita” napływają sygnały od chorych na nieswoiste...