Tag: "dostęp do leczenia"

6 artykułów

Tylko co piąty nowoczesny lek onkologiczny jest w Polsce w pełni dostępny

Chorzy na 20 najbardziej śmiertelnych nowotworów mają w Polsce pełny dostęp jedynie do 29 ze...

Potrzeby i zdrowie seniorów podczas Covid-19

Gościem Iwony Schymalli jest prof. Bolesław Samoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Michał Modro:
Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (w latach 2017–2019).

W dniu 15 września 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała "Informacje o wynikach kontroli"...

INFARMA apeluje: Nie zapominajmy o chorych przewlekle!

Ze strony środowiska medycznego i pacjenckiego pojawia się wiele sygnałów o pogarszającej się...

Chorzy na raka płuca: Walczymy o przeżycie i o jakość życia

Polscy pacjenci z rakiem płuca wciąż nie mają takich samych szans, jak chorzy z innych krajów...

Poprawa karykaturalna

Wielokrotnie zapowiadana przez PiS pełna realizacja zasady, że każdy obywatel mieszkający w...